Menneskesynet i barokken, opplysningstiden og renessansen | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 717
  • PDF

Menneskesynet i barokken, opplysningstiden og renessansen | Sammendrag

Sammendrag fra norsk som tar for seg menneskesynet i renessansen, barokken og opplysningstiden. Oppgaven inndrar kjente teksteksempler fra for eksempel Erasmus Montanus og Hamlet.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Utdrag

Opp gjennom tidene har det vært ulike syn på mennesket. I denne artikkelen skal jeg sammenligne menneskesynet i renessansen, barokken og opplysningstiden. Jeg skal fortelle om menneskesynet i hver av epokene og komme med teksteksempler. Til slutt vil jeg gi en oppsummering av kontrastene i de ulike epokene.

”For et mesterverk mennesket er! Så opphøyet i sin fornuft! Så ubegrenset i sine evner! Så uttrykksfullt og beundringsverdig i skikkelse og bevegelse! Så lik en engel i sin handling! Så lik en gud i tankekraft! Verdens pryd! Alle skapningers forbilde!” Dette sitatet fra ”What a Piece of Work is Man” fra Hamlet... Kjøp tilgang for å lese mer

Menneskesynet i barokken, opplysningstiden og renessansen | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.