Menneskesyn i islam og kristendommen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 4
  • 1404
  • PDF

Menneskesyn i islam og kristendommen

Dette er en oppgave i Religion og etikk som handler om menneskesynet og etisk praksis i kristendommen og islam. I oppgaven sammenlignes menneskesynet i kristendommen og islam. Det ses spesielt på forholdet mellom Gud og mennesket, menneskets ansvar for skaperverket og i hvilken grad mennesket er syndig. I tillegg sammenlignes normgrunnlaget og etisk praksis i de to religionene. Oppgaven tar utgangspunkt i læreboken "I samme verden".

Utdrag

Menneskesyn i islam og kristendommen

1. Sammenlikn menneskesynet i islam og kristendommen ved hjelp av de to tekstutdragene nedenfor og det som står i læreboka. Se spesielt etter forholdet mellom Gud og mennesket, menneskets ansvar for skaperverket og i hvilken grad mennesket er syndig.
Begge fortellingene, både fra Koranen og fra Bibelen i denne oppgaven handler om selve hagefortellingen, fortellingen om Adam og Eva. Det er mye likheter mellom disse fortellingene fra det islamske og det bibelske syn. I Koranen, er det tydelig at denne fortellingen legger fokus på at Gud er den som skapte alt- verden og liv på jorda i form av menneskeliv. Det er Gud som har skapt mennesker på jorden.

...

2. Les om islamsk etikk på s. 130-134 og om kristen etikk på s. 90-94. Sammenlikn normgrunnlaget og etisk praksis i de to religionene.
I kristendommen har menneskene hvert sitt ansvar. Du skal elske din neste, altså de personene som trenger deg i livet sitt. Dette kalles for nestekjærlighet, men også andre verdier som rettferdighet, barmhjertighet, oppgjør og tilgivelse er viktige verdier. Det at mennesker vet forskjellen på rett og galt, er veldig viktig i kristendommen... Kjøp tilgang for å lese mer

Menneskesyn i islam og kristendommen

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 11.02.2021