Menneskesyn Gjennom Historien - mythos og logos

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 6
  • 44
  • 30287
  • PDF

Prosjektoppgave, Særoppgave: Menneskesyn Gjennom Historien - mythos og logos

En 30 siders oppgave om menneskesyn og mennesket verdensforståelse gjennom tidene. Omhandler overgangen fra mythos til logos og hva dette innebar. Tar for seg ulike kjente filosofer og utviklingen innenfor naturfilosofien gjennom historien.

Lærers kommentar

Svært godt. Alt er med!

Elevens kommentar

Ikke så akademisk i formuleringene, mer folkeligt.

Innhold

Forord ……………………………………………………….1
Fra Mythos til Logos ………………………………………..3
-Hellas ……………………………………………………...6
-Filosofi …………………………………………………….9
-Naturfilosofene ………………………………………….9
-Sofistene ……………………………………………….10
-Sokrates ………………………………………………..11
-Platon ………………………………………………….13
-Aristoteles ……………………………………………..19
Naturretten ………………………………………………...21
Jesus Kristus, Kristendom og litt om Middelalderen ……..25
-Dante Alighieri …………………………………………29
Renessansen ………………………………………………30
-Naturvitenskapen ……………………………………….32
Modernitet og Fremmedgjøring …………………………..35
Etterord …………………………………………………...40

Utdrag

Overgangen fra Mythos til Logos er utrolig i vår historie og for oss i dag. Enkelt sagt er det: billedmessig verdensforståelse til begreps- og fornuftsmessig verdensforståelse. Tenkt hvordan verden ville sett ut om det ikke hadde hendt, eller hendt akkurat da.

Uten å kunne noe særlig om kontrafaktisk historie, kan vel alle konkludere med at den ville vært fullstendig annerledes. Skillet er ikke sylskarp, og hendte ikke på én dag – men en gradvis overgang.

Man gikk fra Mythos (billedmessigforståelse, hvor myter (billedfortellinger) ble brukt for å formidle viten) over til Logos (begrepsmessigforståelse, hvor tenkning og begreper er sentrum, og ble brukt for å formidle viten og og forstå).

Før skillet hadde man en billedligverdensforståelse, og Guder var sterkt knyttet til mytene og kunnskapene man hadde. Mens den begrepsmessig-verdensforståelsen setter tvil til mytene og man begynner å tenke over ting ordentlig og selvstendig, med fornuften og begreper... Kjøp tilgang for å lese mer

Menneskesyn Gjennom Historien - mythos og logos

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.