Menneskerettigheter under press | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Eksamen vår 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt

Eksamensoppgave: Menneskerettigheter under press | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Eksamen vår 2015

Dette er Studienetts besvarelse på eksamenssettet for Politikk og menneskerettigheter våren 2015.
I oppgaven ser vi nærmere på utfordringer i dagens Europa, som legger press på opprettholdelsen av menneskerettighetene og demokratiet.

Vi tar for oss tre aktuelle utfordringer, nemlig:

1) Den økte terrortrusselen
2) Den økte strømmen av flyktninger
3) Oppblomstringen av høyrepopulistiske partier

Bruk denne besvarelsen som hjelp og inspirasjon når du skal i gang med dine egne eksamensforberedelser.

Utdrag

Siden 2. verdenskrig har Europa i stor grad vært et fredelig kontinent. Utviklingen har gått i retning av fred og forsoning på tvers av landegrenser, og mot et forent Europa. Men Europa møter utfordringer i dag, som både legger press på opprettholdelsen av menneskerettighetene og av demokratiet. Denne oppgaven skal gå i dybden på tre av disse utfordringene: (1) den økte terrortrusselen, (2) den økte strømmen av flyktninger og (3) oppblomstringen av høyrepopulistiske partier. Oppgaven eksemplifiserer disse utfordringene, og viser på den måten hvordan de truer menneskerettighetene og demokratiet i Europa i dag.

Det er viktig å ha definisjoner på plass. ‘Menneskerettigheter' refererer til Verdenserklæringen om menneskerettigheter som FN vedtok i 1948, bestående av 30 artikler som definerer hva som er de grunnleggende menneskerettighetene som gjelder for alle (FN 2016).

Demokrati betyr folkestyre, og innebærer at folket deltar i viktige beslutninger og at folket selv velger hvem de vil styres av gjennom valg (SNL 2016). Med et demokrati følger det en rekke rettigheter som må sikres, for at valgene som gjennomføres og sivilsamfunnet rundt skal anses som legitimt.

Menneskerettigheter og demokrati under press betyr dermed at visse rettigheter står i fare for å undergraves. Eksempler på ufravikelige rettigheter som innbyggere må sikres for at et demokrati skal bestå og et land skal følge menneskerettighetene, er ytringsfrihet, retten til frihet i sitt individuelle liv, retten til asyl, likhet for loven og rettssikkerhet. Dette er eksempler som vil være relevante for oppgaven... Kjøp tilgang for å lese mer

Menneskerettigheter under press | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Eksamen vår 2015

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 16.03.2017
    Skrevet av Elev på Vg3
    Herlig! Kjempebra skrevet! Supert innhold, med bare relevante momenter. Stor hjelp som inspirasjonskilde
  • 27.05.2019
    Skrevet av Elev på Vg3
    Hjalp meg før tentamen i Politikk og menneskerettigheter!