Menn i media | Kommunikasjon og kultur 3 | Eksamen høst 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 6
  • 6
  • 2631
  • PDF

Menn i media | Kommunikasjon og kultur 3 | Eksamen høst 2014

Dette er Studienetts egen besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 høsten 2014. Her får du ypperlig hjelp til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer. I besvarelsen tar vi for oss samtlige av eksamenssettets oppgaver:

1) Først sammenligner vi kommunikasjonssituasjonen i de to tekstene ”Kunsten å slåss” og ”Hans hjørne”, publisert i henholdsvis KK Living og Bergensavisen, og drøfter hvordan tekstene kommuniserer identitet og verdier knyttet til mannsrollen.
2) I oppgave 2 analyserer vi teksten ”Min stil. Lars Vaular” publisert i magasinet Mann. Dette gjør vi ved å bruke kultur- og kommunikasjonsteorier.

Innhold

Oppgave 1: Du skal bruke to av tekstene fra forberedelsesdelen. Den ene teksten skal være tekst 1, "Kunsten å slåss". Den andre velger du selv. Sammenlign kommunikasjonssituasjonen i de to tekstene og drøft hvordan de kommuniserer identitet og verdier som er knyttet til mannsrollen. Bruk relevant teori i oppgavesvaret ditt.

Oppgave 2: Vedlegg: “Min Stil. Lars Vaular” fra Mann 02/2014 Bruk egnede kultur- og kommunikasjonsteorier til å analysere hvordan vedlegget kommuniserer verbalt og ikke-verbalt.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg sammenligne kommunikasjonssituasjonen i de to tekstene ”Kunsten å slåss” (Hatland 2008) og ”Hans hjørne” (Løhren 2014), og drøfte hvordan tekstene kommuniserer identitet og verdier knyttet til mannsrollen. Først redegjør jeg for hva vi mener med kjønnsroller, identitet og verdier. Deretter sammenligner jeg kort kommunikasjonssituasjonene. Til sist drøfter jeg hvordan tekstene kommuniserer identitet og verdier knyttet til mannsrollen. Hovedpoenget mitt er at ”Hans hjørne” fremmer en tradisjonell forståelse av mannsrollen, mens ”Kunsten å slåss” kommuniserer en mer sammensatt mannsrolle.

Kjønnsroller, identitet og verdier

Kjønnsroller består av en samling av normer og forventninger knyttet til det å være mann eller kvinne, gutt eller jente. Kjønnsrollene påvirker hvordan vi tenker og føler om oss selv, og hvordan vi oppfører oss. Dessuten gir kjønnsroller føringer for hva man bør mene og interessere seg for (Store norske leksikon). Media er sentrale i å formidle disse forventningene. Ofte kan de bidra til å...
---
Innledning
Vedlegget ”Min stil. Lars Vaular” er fra magasinet Mann (2014). Ved å bruke kultur- og kommunikasjonsteorier vil jeg analysere hvordan vedlegget kommuniserer verbalt og ikke-verbalt. I analysen bruker jeg Erving Goffmans begreper om selvpresentasjon og inntrykksstyring og Bourdieus begrep om kulturell kapital.

Selvpresentasjon og inntrykksstyring

Vedlegget er et kort intervju av den norske rapperen Lars Vaular for magasinet Mann. Intervjuet handler om hvordan Vaular forholder seg til sin egen stil. På spørsmål om han har et bevisst forhold til hvordan han kler seg, svarer han: ”Jeg har et bevisst forhold til hvordan tekstene får meg til å fremstå, på samme måte som jeg har et forhold til hvordan jeg kler meg” (Moeng 2014). Som Vaular selv påpeker, handler stil i stor grad om selvpresentasjon, det vil si hvordan man presenterer sin identitet.

Den kanadiske sosiologen Erving Goffman utviklet begrepsparet frontstage og backstage som er relevant å bruke i denne sammenhengen. Fronstage henviser til sammenhenger der man har... Kjøp tilgang for å lese mer

Menn i media | Kommunikasjon og kultur 3 | Eksamen høst 2014

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.