Vristskudd i fotball | Mekanisk og organisk analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 5
 • 8
 • 2965
 • PDF

Organisk og mekanisk analyse: Vristskudd i fotball | Mekanisk og organisk analyse

Her har du en oppgave i Treningslære 2 som foretar en mekanisk og organisk analyse av vristskudd i fotball. Her ses det på hvilke organiske og mekaniske krefter som er gjeldene i et vristskudd på stilleliggende ball med tilløp. Oppgaven starter med å forklare denne teknikken. Man får også en beskrivelse av hva en organisk og mekanisk analyse er. Påfølgende analyseres de tre fasene som denne teknikken innebærer.

Lærers kommentar

Meget bra, men kunne gått mer i dybden.

Elevens kommentar

Bra forklart på det meste, men kunne beskrevet mer.

Utdrag

Jeg skal lage analyse av min valgte teknikk som er vristskudd på stilleliggende ball med tilløp i fotball.
Først skal jeg skrive litt om teknikken og hva mekanisk/organisk analyse er, deretter skal jeg lage en analyse av de tre fasene av teknikken som er:

●Tilløpsfasen
●Stemfasen
●Skuddfasen

Jeg skal beskrive hvilke bevegelsesprinsipper, organiske krefter og mekaniske krefter som brukes i hver fase.

Det er viktig å lage analyse av teknikken for å få god oversikt over hvordan teknikken skal utføres og hva som må til for at du skal kunne forbedre deg på denne teknikken.

Teknikken starter med tilløpet. Du tar noen steg inn mot ballen, setter stamfoten ved siden av ballen, og prøver å få et så godt treff som mulig ved å treffe ca midt oppå vrista. Bruker også armen til å hjelpe til i bevegelsen.

Hensikten med teknikken er å få til gode skudd. Vi kan si at hoved hensikten med teknikken er å score mål.

Det på en måte ikke noe regel som gjør at teknikken er som den en. Vi kan derimot si at siden teknikken du skal gjøre skal gjøres stillestående, så kan det være en regel på for eksempel frispark om hvor langt fra mål du skal skyte, slik at du må beregne hvordan teknikken må utføres for å få et så godt skudd som mulig, fra den avstanden du skal skyte fra.

Teknikken kan brukes alle steder der ballen ligger stille i konkurranse. Da tenker jeg først og fremst på frispark, utspark og straffespark. Fra egen 5 meter ser vi keepere som bruker teknikken for å skyte så langt ut som mulig. Mange spillere bruker teknikken for å få til gode og harde frispark. Det er også mange som bruker vristskudd når de skyter straffespark. Vi ser spillere som bruker vristskudd på straffer for å skyte hardt til en av sidene, eller midt i mål, slik at det blir vanskeligere for keeperen.

En mekanisk-organisk analyse er analyse der man skal vurdere mekaniske og organiske forhold som er sentrale i en valgt idrettsaktivitet.

Det kan være lurt å bruke hjelpemidler som en eksempel en film. Da kan du se hvordan teknikken skal utføres, og hvordan andre gjør teknikken. Et godt eksempel på dette er en app fra Nike der du kan filme skuddet ditt, deretter får du se teknikken/skuddet ditt i sakte film, og i tillegg hvor hardt du skyter... Kjøp tilgang for å lese mer

Vristskudd i fotball | Mekanisk og organisk analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 12.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa