Mekanisk analyse av vristspark i fotball | Treningslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 5
 • 12
 • 3189
 • PDF

Organisk og mekanisk analyse: Mekanisk analyse av vristspark i fotball | Treningslære

I faget treningslære har vi fått en oppgave å analysere en bevegelse. I en mekanisk analyse skal vi ta for oss en ”enkel” teknisk løsning i vår fordypningsidrett og gi en grundig analyse av den utvalgte teknikken. Jeg skal forklare og vurdere detaljert hva som skjer i utførelsen av min valgte teknikk. I den mekaniske analysen skal jeg beskrive ulike bevegelsesprinsipper som er med i teknikken. Jeg skal også beskrive hvordan prinsippet virker inn på utførelsen av teknikken. Jeg har tatt for meg vristsparket, eller grunnsparket, siden det er en svært sentral teknikk innen fotball.

Innhold

- Side 3: Generell mekanikk, Sir Isaac Newtons lover
- Side 4: Forts. Generell mekanikk
- Side 5: Forts. Generell mekanikk
- Side 6: Forts. Generell mekanikk
- Side 7: Kort innledning om teknikken
- Side 8: De ulike fasene i teknikken, fase 1
- Side 9: Fase 2
- Side 10: Fase 3
- Side 11: Spesiell del
- Side 12: Spesiell del forts.
- Side 13: Spesiell del forts.
- Side 14: Konklusjon og kildeliste

Utdrag

Stem
Stem er en oppbremsning for å oppnå høyde, eller i vristspark, kraft. På figuren under ser vi rotasjonen som skjer om det kontaktpunktet sats-foten har med underlaget, og som fører til en rask heving av tyngdepunktet.

Stabilitet og balanse
Stabilitet er avhengig av faktorer som kroppsmasse, friksjon, tyngdepunkt og tyngdelinjen. Hvis tyngdelinjen treffer nær sentrum av støtteflaten, blir stabiliteten god. Jo lengre vekke tyngdelinjen treffer sentrum av støtteflaten, jo mindre god blir stabiliteten. På bildet ser vi hvordan støtteflaten endrer seg fra hodestående til håndstående:

Sentripetalkraft
Sentripetalkraft er en resultantkraft som virker på en gjenstand i en sirkelbane. Kraften virker innover mot sentrum i sirkelen, og gjenstanden vil dermed få en akselerasjon i samme retning. Absoluttverdien av sentripetalkraften der er banefart og er baneradius er gitt ved. Et eksempel er skøyteløperen som hele tiden må sette inn en avbøyningskraft som har retning innover i svingen. Når man ser på skøyteløpere som faller, så har de ikke lenger ...

---

Kort innledning om teknikken:

Teknikken jeg har valgt å analysere, er et vristspark. Selve skuddet er en sentralbevegelse som strekker seg fra det øyeblikket du tar fart mot ballen, fører tilbake skuddfoten og setter standfoten din, til selve avviklingen av skuddet med framføring og treff. Skuddfoten skal peke rett framover med tærne ned mot bakken, på denne måten blir vristen strukket lengst mulig. Teknikken deler vi inn i tre hovedfaser... Kjøp tilgang for å lese mer

Mekanisk analyse av vristspark i fotball | Treningslære

[31]
Brukernes anmeldelser
 • 13.02.2014
  MEGET BRA, FIKK GOD HJELP FRA DENNE NÅR JEG SKULLE LEVERE MEKANISK ORGANISK ANALYSE I TRENINGSLÆRE.
 • 09.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  kunne gått litt mer i dybden på den organiske delen
 • 07.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra asd asd asd asd asd asd asdasd asd asd
 • 23.11.2015
  veldig hjelpfull! god skrevet