Medienes rolle i nyhets- og informasjonsformidling | Faktaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Medienes rolle i nyhets- og informasjonsformidling | Faktaoppgave

Denne besvarelsen i medie- og informasjonskunnskap tar for seg hva som er medienes rolle når det gjelder nyhets- og informasjonsformidling, hvordan kommersielle nyhetskriterier kan komme i konflikt med dette idealet, hvordan eleven ville gått frem for å gjenopprette omdømmet til et konsern gjennom medier og hvilke konsekvenser det har at mange er aktive brukere av media.

Lærers kommentar

Utrolig bra og utfyllende! Lang og bra besvart oppgave.

Innhold

Hva er medienes rolle når det gjelder nyhets- og informasjonsformidling?
Hvordan kan kommersielle nyhetskriterier komme i konflikt med dette idealet?
Hvordan vil dere gå fram for å gjenopprette omdømmet til et konsern?
Drøft hvilke konsekvenser det har at mange er aktive brukere av media
Kilder

Utdrag

A) Hva er medienes rolle når det gjelder nyhets – og informasjonsformidling?
Når det gjelder medienes rolle for nyhets – og informasjonsformidling bruker man kommunikasjonsmidler for å uttrykke den informasjonen folket i verden vil ha. Mediene har brakt med seg et helt nytt sett av kunnskap og informasjon om livsstil, smak og uttrykksformer. Mediene har en stor rolle for formidling av nyheter og informasjon. For hadde vi ikke hatt media i samfunnet, ville ikke mennesker fått den kunnskap og informasjon som skjer rundt omkring i verden, som man faktisk trenger. Det blir brukt forskjellige massemedier som vil si er ulike typer teknologi som kommuniserer med ulike slags budskap til et større publikum... Kjøp tilgang for å lese mer

Medienes rolle i nyhets- og informasjonsformidling | Faktaoppgave

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 02.04.2014
    God tekst med fin flyt og gode drøftinger.
  • 10.04.2014
    hjalp masse til eksamen