Mediedekningen av skogbrannen Rough

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Geofag 1
  • 5
  • 12
  • 1940
  • PDF

Prosjektoppgave: Mediedekningen av skogbrannen Rough

Denne oppgaven handler om naturkatastrofer i den amerikanske delstaten California. Mer spesifikt tar oppgaven for seg skogbranner. Det fokuseres spesielt på skogbrannen "Rough". Følgende drøftes mediedekningen av denne naturkatastrofen og konsekvensene av dette.

Lærers kommentar

Godt løst oppgave. Kunne kanskje tenkt meg at du hadde meg litt mer om bakgrunnen til skogbranner siden du har valgt en litt annen type naturkatastrofe.

Innhold

Naturkatastrofer
Skogbranner
”Rough”
Mediedekning
NRK Super
VG
Hegnar
LA Times
Avslutning
Kilder

Utdrag

Naturkatastrofer

Naturfarer består av for eksempel jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier, ekstremvær, flommer og skred. Geofarer er en type naturfare, med så stort omfang og ødeleggelse at det kan forårsake materielle skader eller tap av menneskeliv. Dersom noe av det nevnt tidligere skjer, så snakker vi om en naturkatastrofe. Naturkatastrofer er naturlige endringer i jordas overflate eller atmosfære, som fører til katastrofale konsekvenser. Naturkatastrofer kan og være et resultat på menneskelig påvirkning, for eksempel en skogbrann. Noen årsaker til at flere land i verden er utsatt for naturkatastrofer den dag i dag, kan være befolkningsvekst, sårbar infrastruktur, fattigdom, urbanisering og bosetting i utsatte områder. (Karlsen, Ole G: terra mater).

Skogbranner

Det er flere forskjellige naturkatastrofer rundt i verden, men jeg skal ta for meg skogbranner, i den amerikanske delstaten California.

En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen. Skogbranner kan oppstå ved flere tilfeller, hvor omkring 90% skapes ved menneskelig uaktsomhet eller brannstiftelse, men det er også flere skogbranner grunnet av lynnedslag og tørke. De menneskeligskapte skogbrannene skyldes ofte uforsiktig omgang med ild, for eksempel grilling og bål i naturen. Gnister fra jernbaner og annen næringsvirksomhet kan også skape skogbranner i miljøer hvor det er tørt nok. (Wikipedia, 2016, Skogbrann).

I tillegg til å forstyrre naturens gang, kan også skogbranner ved tilfeller føre til tap av menneskeliv, og ødelegge hus, bygninger og gårder. Som oftest så forårsaker skogbranner store utslipp av klimagasser. Selv om mange skogbranner er menneskeskapt og ødeleggende, så har det vært en naturlig del av mange økosystemer lenge før menneskene kom... Kjøp tilgang for å lese mer

Mediedekningen av skogbrannen Rough

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.