Medias påvirkning av demokratiet i Norge | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Medias påvirkning av demokratiet i Norge | Sammendrag

Et sammendrag som ser på i hvilken grad det norske demokratiet påvirkes av mediene. Oppgaven kommer blant annet inn på hva som kjennetegner et demokrati, ytringsfrihet, og medienes maktressurser og eierstruktur.

Utdrag

Media er i motsetning til valgkanalen en uformell påvirkningskanal, som i utgangspunktet er åpen for alle borgere, uavhengig av rettssubjektiv verdi. Likevel har mediene et en redaksjonell struktur som medfører at de er selektive og redigerer hva som faktisk publiseres. Det at mediene i teorien er åpen for alle borgere, medfører ikke at det er det praktiske faktum. Samtidig så ser vi en rekke stereotypier for hvem som faktisk bruker mediene, og hvem som har en reell innflytelse på mediene. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Medias påvirkning av demokratiet i Norge | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.12.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    Godt skrevet og formulert!!!