Medborgerskap og politisk engasjement | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Medborgerskap og politisk engasjement | Sammendrag

Sammendrag i politikk og menneskerettigheter om norsk medborgerskap og politisk engasjement. Sammendraget tar for seg samfunnsendringer i Norge, innvandrere og innvandrerspørsmål i politikken, sosial rangering, mistillit til politikerne, nye tendenser i samfunnsengasjement og hvordan den politiske aktiviteten i Norge kan økes.

Lærers kommentar

Det er spesielt den faglige språkbruken som kan styrkes frem mot eksamen. defiiner og forklar fagbegreper. "Lavereståede" er ikke et faglig uttrykk.

Innhold

Samfunnsendringer
Innvandrere
Sosial rang?
Velferdsstaten Norge- økt mistillit til politikerne?
Nye tendenser
Hvordan øke den politiske aktiviteten
Kildeliste

Utdrag

For mange er begrepet politisk engasjement et svært vidt begrep og vanskelig å definere. Man kan likevel skille mellom konvensjonell og ukonvensjonell aktivitet. Konvensjonell aktivitet vil si forsøk på å utøve politisk innflytelse gjennom representative kanaler, som for eksempel politikere eller offentlige tjenestemenn eller å være medlem av et parti selv... Kjøp tilgang for å lese mer

Medborgerskap og politisk engasjement | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.