Matoppskrifter som tekstkultur | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 2 | Vår 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 2
  • 6
  • 5
  • 2351
  • PDF

Eksamensoppgave: Matoppskrifter som tekstkultur | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 2 | Vår 2014

Her har du Studienetts egen besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 2 våren 2014. I dette løsningsforslaget besvarer vi samtlige av eksamenssettets oppgaver, omhandlende matoppskrifter som tekstkultur.

I oppgave 1 sammenligner vi to matoppskrifter som representerer hver sin kultur. Vi bruker relevant teori, og sammenligner hva og hvordan tekstene kommuniserer innenfor sin sjanger, og hvordan de forholder seg til virkeligheten.
Dernest tar vi for oss to tekster som presenterer italiensk mat for et norsk publikum. I analysen ser vi på tekstenes grammatiske, tekstuelle og estetiske virkemidler for deretter å sammenligne tekstene.

Innhold

Oppgave 1
Skriv en sammenlignende analyse av to av tekstene fra forberedelsesdelen. Den ene teksten skal være tekst 1, "Arrabiata". Den andre velger du selv. Bruk relevant teori, og sammenlign hva og hvordan disse tekstene kommuniserer innenfor sin sjanger, og hvordan de forholder seg til virkeligheten.

Oppgave 2
Sammenlign tekstene "Italiensk for begynnere" (vedlegg 1) og "Italia – buon appetito!" (vedlegg 2), og forklar hvordan de på forskjellig vis er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer.

Utdrag

Oppskriften og ideen om en kultur
I denne oppgaven ønsker jeg å sammenligne to matoppskrifter som representerer hver sin kultur. Jeg vil se på hvordan de to tekstene kommuniserer sitt budskap og hvordan de forholder seg til virkeligheten og diskursen i matoppskrifter. De to tekstene som gjennomgås i oppgaven er oppskriften “Arrabiata” hentet fra Arne Hjeltnes oppskriftsbok “Helt på kjøkkenet”, og videoen “Manuelas Vanilla CupcakeMix” publisert på Manuela Kjeilens blogg passionforbaking.com. Begge er sakprosatekster som beskriver en oppskrift med en klar opprinnelse i en annen kultur en norsk.
Som en del av Arne Hjeltnes samling av oppskrifter i boken “Helt på kjøkkenet”, er “Arrabiata” tydelig inspirert av det italienske kjøkken. Boken er en samling av oppskrifter hvor Hjeltnes har samlet sine beste oppskrifter fra reiser, besøk hos familie og restauranter. Det vil si at ikke alle oppskriftene forholder seg til den italienske matkulturen. Som forfatter av boken er Arne Hjeltnes først og fremst kjent som en tv-personlighet i programmer som “Gutta på tur”, hvor han reiste rundt med blant annet kokken Arne Brimi. Som avsender av denne teksten har Hjeltnes først og fremst en rolle som formidler av et budskap og et ansikt utad i presentasjonen av enkle oppskrifter som han har plukket opp fra andre mennesker. Det gir en troverdighet at Hjeltnes presenterer en forholdsvis enkel oppskrift som...
---
Italiensk mat for norske ganer
Det italienske kjøkken har de siste tiårene blitt velkjent og populært langt utenfor Italias grenser. I Norge er det blitt en del av vår hverdag og de fleste er godt kjent med den italienske matkulturen. I denne oppgaven vil jeg ta for meg to tekster som presenterer italiensk mat for et norsk publikum. Den ene er en tekst fra kokeboken “I boks” av Susanne Kaluza og Agnete Brun, med tittelen “Italiensk for begynnere”, den andre teksten er hentet fra et reklamehefte for dagligvarekjeden Rema 1000 med tittelen “Italia - buon appetito!”. I denne analysen vil jeg se på tekstenes grammatiske, tekstuelle og estetiske virkemidler for deretter å sammenligne tekstene.
Teksten “Italiensk for begynnere” er en del av en utradisjonell kokebok som fokuserer på tips til matpakken. Boken inneholder en rekke tips til hvordan du kan gjøre matpakken mer spennende og smakfull, og er utgitt av det norske forlaget Press. Teksten er ikke en tradisjonell oppskrift, men en rekke enkle tips til hvordan du kan bruke matvarer som er tilgjengelig i Norge til å lage enkle italienske matpakker. Teksten er satt opp i et fargerikt skjema, som blant annet består av det italienske flaggets farger: grønt, rødt og hvitt. Teksten er kort og er delt opp i tre kategorier: korn, protein og grønt. Innenfor hver av de tre kategoriene kan man lese en spalte som heter “slik gjør du” og en siste med overskriften “bytt ut”. I den første spalten står det eksempler på italienske enkle retter til matpakken, som: “Flak av ost til parmesankjeks”. I spalten som heter “bytt ut” er de italienske klassikerne tilpasset et... Kjøp tilgang for å lese mer

Matoppskrifter som tekstkultur | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 2 | Vår 2014

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.