Matbokser | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 | Høst 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Matbokser | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 | Høst 2014

Dette er en besvarelse av eksamen i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 fra desember 2014. Her besvares oppgave 1 og 2 i eksamenssettet som handler om matbokser. I oppgave 1 gjennomføres en utviklingsprosess for en ny matboks. I oppgave 2 drøftes behovet for en ny selskapsform for "Oliver mat".

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Innhold

1. Gjennomfør ein utviklingsprosess for den nye matboksen
Idéfasen
Analysefasen
Produksjonsfasen
Testfasen
Salsfasen
2. Drøft behovet for ny selskapsform for «Oliver mat»
Enkeltpersonføretak
Aksjeselskap
Ansvarleg selskap (ANS, DA)
Kjelder:

Utdrag

Entreprenørskap - Matboksar
1. Gjennomfør ein utviklingsprosess for den nye matboksen

Å utvikle sine eigne produkt vil vere viktig for alle bedrifter for å overleve i marknaden. Dette for å komme fram til dei beste løysingane, og å skape varemerker. Nye produkt går under forskjellige kategoriar, men ein felles betegnelse hos kundane; produktet må oppfattast som nytt. Her er dei forskjellege formene for nye produkt:

• Verdsnyheiter – Nye produkt som kan skape eit heilt nytt marknad
• Tillegg til eksisterande produktgrupper - Nye produkt som kjem i tillegg til bedrifta sine eksisterande produktgrupper
• Nye produktgrupper – Nye produkt som gjer det mogleg for bedrifta å gå inn i et etablert marknad for første gong
• Endra posisjonering – Eksisterande produkt som blir seld til nye marknader
• Kostnadsreduksjonar – Nye produkt som dekkjer dei same behova, men som er billigare i bedrift

I Oliver mat sitt tilfelle, er det punktet «Nye produktgrupper» som er mest relevant, då han vil produsere eit nytt produkt, og få bedrifta inn i ein ny marknad. For å gjere greie for korleis Oliver mat kan gjennomføre ein utviklingsprosess...

...

Idéfasen
I idéfasen er det viktig å ha eit godt nettverk. Nettverket skal gi bedrifta så mange gode idear som mogleg, og skal hjelpe eigarane å tenke nytt. Nettverket kan bestå av blant anna kundar, selskapets avdeling for utvikling, designerar, fokusgrupper, ansatte osv. Det er også vanleg å bruke formelle teknikkar for idéskaping, som idédugnad og problemanalyser. Formelle teknikkar er metodar for idéskaping kombinert med eit sett med reglar, der den viktigaste regelen er at kritikk ikkje er tillat i idéfasen. Generelt i idéfasen er det viktig å legge vekt på initiativ, optimisme, kreativitet og motførestellingar. For Oliver mat vil idéfasen ikkje ta lang tid, då han allereie har ein idé om å lage ein matboks som er spesialdesigna for friluftsliv.

Analysefasen
I analysefasen må det etter idémyldringa bli tatt ei vurdering av alle ideane. Hensikta med dette er å skilje dei gode frå dei mindre lønnsame konsepta før ein brukar ressursar på dei. Ideane skal vurderast kritisk ut ifrå ulike perspektiv – eks.: produsentens perspektiv, brukarens perspektiv, miljøperspektiv osv... Kjøp tilgang for å lese mer

Matbokser | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 | Høst 2014

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 13.02.2019
    Skrevet av Elev på Vg3
    God tekst, men mangler henvisninger til modeller som faktisk brukes av selskaper gjennom utviklingsprosessen. Heller ingen henvisning til kilder, kun en kildeliste på slutten av teksten.
  • 20.04.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
    Hjalp meg veldig masse! God oppgave :D