MAT FOR ALLE | Ekspansjonsmatrisen og samfunnsansvar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 12
  • 4046
  • PDF

Caserapport: MAT FOR ALLE | Ekspansjonsmatrisen og samfunnsansvar

Her har du en oppgave i Markedsføring og ledelse 1 som vurderer vekststrategien til bedriften MAT FOR ALLE. Oppgaven starter med å se nærmer på bedriftens visjon og forretningsidé. Dernest tar eleven utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen steg for steg med den hensikt å vurdere bedriftens vekststrategi. Avsluttende kommer oppgaven inn på organisasjonens samfunnsansvar.

Innhold

SWOT
Markedsinntrengning
Markedsutvikling
Produktutvikling
Diversifikasjon
Kommunikasjonsstrategier
Valg av budskap
Formulering av budskapet
Valg av kommunikasjonskanal og mediemiks
Hva menes med økonomisk bærekraftig forretningsdrift?
Organisasjoners samfunnsansvar
Kildeliste

Utdrag

MAT FOR ALLE er en kjent bedrift, men det er også en bedrift i vekst. For å kunne fortsette å vokse må de ha en klar visjon og forretningside. «En visjon kan defineres som et bilde av noe man ønsker skal skje i fremtiden» (Olsen og Nørgaard, 2012: s.16). En visjon kan i enkelte tilfeller oppleves som urealistisk, men det er viktig å sette seg hårete mål for å alltid ha noe å jobbe imot. Selger man f.eks. 100 produkter av en vare i året, bør man ha som visjon å selge 200 i løpet av et år. Visjonen til MAT FOR ALLE skal representere hvordan de er som bedrift. Derfor er det viktig å finne både styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det kan gjøres gjennom en Swot-analyse.

MAT FOR ALLE bør derfor ha fokus på å formulere en visjon som fokuserer på dere styrker og muligheter, samt fokuserer på å forbedre deres svakheter og fjerne deres trusler. «Skape en enklere hverdag for hver enkelt person og hver familie i samfunnet», er en passende visjon for MAT FOR ALLE. Da fremhever de at de har som mål å skape en enklere hverdag for de som lever alene og for de som lever som en familie. Å tilfredsstille både storfamilier, småfamilier og de som lever alene er ingen enkel oppgave, men det er noe MAT FOR ALLE bør ha som mål for å kunne ta over markedet i en ny by.

I tillegg til en visjon må en bedrift ha en forretningside. Det er forretningsideen som skal realisere visjonen. «En forretningside er de forretningsmulighetene som vi finner frem til ut fra markedsbehov, kunder, produkter og konkurransefortrinn» (Olsen og Nørgaard, 2012: s.18). Forretningsideen er selve grunnmuren i en bedrift, til tross for dette skal en forretningside være ganske enkel og ikke for omfattende. Forretningsideen bør også representere bedriften slik at man tenker på akkurat den bedriften når man hører forretningsideen. Forretningsideen bør heller ikke bare være tomme ord, den må ha en sammenheng med hva bedriften foretar seg. Forretningsideen skal gi svar på:
- Hvilke behov i markedet bedriften skal tilfredsstille
- Hvilke produkter bedriften skal tilby for å dekke disse behovene
- Hvem skal kjøpe bedriftens produkter
- Hvorfor de skal kjøpe akkurat deres produkter.

MAT FOR ALLE er en bedrift som skal bryte gjennom på et nytt marked, derfor trenger de å skape en forretningside som forteller hvem de er og som er enkel å kjenne igjen. «Vi vil skape en enklere hverdag for travle barnefamilier og generelt mennesker som ikke liker å bruke flere timer på matlaging hver dag. MAT FOR ALLE tilbyr derfor en sunn og god middag til enhver nordmann. Gjennom rask levering, god service og innholdsrike menyer, skaper vi en enkel hverdag for deg og dine». Denne forretningsideen appellerer til en større målgruppe, i tillegg til at den får frem hva de tilbyr og hvilke behov de tilfredsstiller.

Vekststrategier er noe en bedrift bestemmer seg for etter hvert. Det finnes to ulike hovedtyper av vekststrategier, det er vekst gjennom ekspansjon og vekst gjennom integrasjon. I denne oppgaven skal jeg kun fokusere på vekst gjennom ekspansjon. Vekst gjennom ekspansjon tar utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen. Den ble utviklet av amerikaneren Igor Ansoff. Ekspansjonsmatrisen forklarer fire forskjellige veier som bedriften kan gå for å forsterke sin posisjon på markedet.
- Markedsinntrenging (samme produkt på samme... Kjøp tilgang for å lese mer

MAT FOR ALLE | Ekspansjonsmatrisen og samfunnsansvar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.