Markedsundersøkelser | Kap 4 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1625
 • Word2003

Markedsundersøkelser | Kap 4 | Sammendrag

Sammendrag av kapittel 4 Markedsundersøkelser i Markedsføring og ledelse 2. Beskriver og forklarer mulige fremgangsmåter ved utvikling og gjennomføring av en markedsundersøkelse.

Innhold

Kap 4 Markedsundersøkelser
Hva er markedsundersøkelser?
Arbeidsfasene i markedsundersøkelser
Fase 1: Problemfasen
Fase 2: Valg av utforming
Fase 3: Innsamlingsfasen

Utdrag

Fase 1: Problemfasen
Merk: Det er viktigere å stille de rette spørsmålene enn å stille spørsmålene riktig. For at vi skal lykkes med en markedsundersøkelse må vi lage en god problemdefinisjon. Dette er den viktigste av alle fasene i prosessen. Vi må vite hva vi egentlig skal undersøke, hvorfor og hvordan.

Problemdefinisjonsfasen bør avklare følgende spørsmål:
✔ Hvilke beslutninger skal tas eller kontrolleres?
✔ Hva slags informasjon trenger vi for å kunne ta beslutningene?
✔ Hva skal resultatene brukes til?

Videre må det klarlegges hvilke ressurser som stilles til disposisjon, altså tid, penger og mannskap.

Fase 2: Valg av utforming
I denne fasen bestemmer du deg for hva salgs utforming,eller forskningsdesign, undersøkelsen skal ha. Det er flere måter å utforme en undersøkelse på, og ofte vil man bruke flere typer undersøkelser, og blandinger av undersøkelsestyper, for å avdekke en problemstilling. Det finnes tre hovedmåter å utforme en markedsundersøkelse på, disse er:

Utforskende utforming
Hvis målet er å skaffe mer innsikt i et tema eller å forstå hvordan folk tenker, sier vi at undersøkelsen er utforskende. De vanligste innsamlingsmetodene under denne formen for... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsundersøkelser | Kap 4 | Sammendrag

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 25.04.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra, men du har jo ikke med halvparten av kapitlet en gang???
 • 07.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  altfor lite informasjon i forhold til boka.
 • 17.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  jeg likte oppgaven det var lærerikt.
 • 27.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe nyttig informasjon!