Laks på det Europeiske marked | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 5
  • 1723
  • PDF

Laks på det Europeiske marked | Caserapport

Besvarelse av oppgave 1 av Eksamen Høst 2011:

Besvarelsen er utformet som en caserapport og svarer på følgende problemstillinger:

a) Gjør greie for markedstilpasningen av laks på det europeiske markedet. Kursen på den norske kronen har den siste tiden styrket seg i forhold til euro.
b) Gjør rede for hvordan en endring i kronekursen påvirker markedstilpasningen av laks på det europeiske markedet.

Oppgaven er en vanlig innlevering med utgangspunkt i eksamensøving 2015.

Lærers kommentar

Veldig bra. Rett og slett en VELDIG bra besvarelse!

Elevens kommentar

Ingen konkret tilbakemelding på forbedringer. Positivt, antar jeg.

Utdrag

I denne besvarelsen vil jeg ta for meg to ulike oppgaver som henholdsvis innebærer markedstilpasningen av laks på det europeiske markedet, og hvordan en endring i kronekursen påvirker denne. Flere norske lakseprodusenter selger en stor del av sin produksjon på det europeiske markedet. Besvarelsens forutsetninger er i midlertid at konkurransen i det europeiske laksemarkedet er stor, og at prisen er fastsatt i valutaen euro. I første del av besvarelsen skal jeg gå innom prisdiskriminering/prisdifferensiering før jeg videre kommer over til markedsform og markedstilpasningen. Deretter vil jeg i andre deloppgave gå inn på hvilken innvirkning både en negativ og positiv kronekurs vil påføre selve bedriften og det europeiske laksemarkedet.

a) Gjør greie for markedstilpassingen av laks på det europeiske markedet. Kursen på den norske kronen har den siste tiden styrket seg i forhold til euro.

Prisdiskriminering
Gitt ut ifra opplysningene om at norske lakseprodusenter selger en stol del av sin produksjon i utlandet i tillegg til hjemme, ser vi at situasjonen vi står ovenfor er prisdiskriminering mellom ulike geografiske områder. Dette er noe laksebedriftene gjør for å øke overskuddet sitt, ved å effektivt selge ut varer til ulik pris enn på hjemmemarkedet. Forutsetningen til dette er at vi klarer å holde det europeiske laksemarkedet skilt fra andre geografiske markeder, og skille kundegruppene med ulik betalingsvillighet. I dette tilfellet er det delvis slik at volumet av laks som blir solgt på hjemmemarkedet er mindre enn volumet på eksportmarkedet, noe som kalles «dumping». Dette innebærer at lakseprodusentene selger varene til en billigere pris enn de andre konkurrentene i... Kjøp tilgang for å lese mer

Laks på det Europeiske marked | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.