Markedstilpasning, kostnads- og inntektsteori

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 5
 • 6
 • 1257
 • PDF

Caserapport: Markedstilpasning, kostnads- og inntektsteori

Oppgaven besvarer markedstilpasning, kostnad- og inntektsteori i økonomi og ledelse på VG3. Oppgaven er illustrert med tabeller og basert på Fagbokforlagets lærebok, Økonomi og ledelse av Lars Ottesen, Reidar Hæhre og Alf H. Øyen.

Elevens kommentar

Uenighet om medtoden for å løse oppgave 3 var riktig ut ifra teorien. Kunne også regnet totalt overskudd på oppgave 2b. Resten av prøven er korrekt utført.

Utdrag

a) Bruker modellen Markedstilpasning_2008 for beregninger og enhetsdiagram. De er klippet inn over.
b) Se grafisk løsning. Når man bruker enhetsdiagram for å finne vinningsoptimum, leter man etter skjæringspunktet mellom DEI og DEK. Der disse to skjærer kan man tegne en rett linje ned til X-aksen(Kvantumaksen) og finne VoM. Deretter tegner man en rett linje opp til man treffer priskurven, for så å tegne en rett linje til venstre til man treffer Y-aksen(Prisaksen) for å få VoP. Når man har gjort dette gjenstår det bare å finne SEK(gjennomsnittskostnaden) for dette punktet... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedstilpasning, kostnads- og inntektsteori

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 09.12.2015
  God oppgave! Hjalp godt før heldagsprøven min
 • 04.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  MEget oppgående oppgave!
 • 15.07.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig nyttig for meg