Markedstilpasning av en bedrift

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 5
 • 11
 • 1447
 • PDF

Markedstilpasning av en bedrift

Besvarelse på to oppgaver om markedstilpasning av en bedrift.

Oppgaven bruker en bedrift som case og redegjør for dens markedsformer som monopol, ogliopol og monopolistisk konkurranse. Relevante krysningspunkt er tatt med som for eksempel vinningsoptimum.

Utdrag

Les nedenstående tekst og gjør kort rede for markedsformen denne bedriften konkurrerer under. Ta egne forutsetninger dersom du synes det er nødvendig.

Denne bedriften bruker en prisvariabel tilpasning, og da finnes det tre markedsformer; monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse.

Den første formen er monopol, og i dette tilfellet må bedriften være alene om å tilby produktet på markedet. Altså har bedriften enerett til å selge et bestemt produkt. I en slik situasjon kan bedriften i prinsippet ta den prisen den ønsker, men bedriften må også ta hensyn til etterspørselen blir påvirket av prisen. En prisøkning fører normalt til at etterspørselen minker, mens en prisnedgang fører til at etterspørselen øker.

En annen markedsform ved prisvariabel tilpasning er oligopol. Vi har et oligopol dersom noen få, store tilbydere dominerer markedet, og om varene som tilbyd, har de samme egenskapene og dekker det samme behovet (homogene varer). Et eksempel på dette er bensin hvor vi har få tilbydere og de fleste regner med at bensinen har den samme kvaliteten uansett hvor de kjøper den. Derfor kan kjøpere lett gå over til et annet merke for å dekke det samme behovet. Derfor må tilbyderne... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedstilpasning av en bedrift

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra, brukt som forberedelse, og mye god info å hente
 • 15.12.2015
  klmkmølmølmølmølmøkkk