Markedsstrategi for Siritun gårdsturisme | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 6
  • 19
  • 4299
  • PDF

Markedsstrategi for Siritun gårdsturisme | Caserapport

I denne caserapporten kan du lese en utarbeidelse av en markedsstrategi for gårdsturisme hos Siritun gård.

Det blir tatt utgangspunkt i konkurransemidlene. I oppgaven blir ekspansjonsmatrisen brukt, og forskjellige vekststrategier for gården Siritun blir vurdert. Videre blir det gjort rede for og vurdert hvordan Siritun kan motivere og utvikle de deltidsansatte på gården som ledd i internmarkedsføringen.

Lærers kommentar

Du viser god forståelse i faget. Gjennom relevant teori, og knytte denne opp mot det praktiske, viser du at du takler faget. Du innleder oppgaven med en god innledning som inneholder relevante markedstall, og kommer med gode og relevante anbefalinger for hver oppgave. En meget god oppgave!"

Innhold

Gårdsturisme
Innledning
Vekststrategier
- Markedsinntrenging
- Markedsutvikling
- Produksjonsutvikling
- Diversifikasjon
- Anbefaling
Markedsstrategi
- Markedssegmentering og målgruppevalg
- Pris
- Produkt
- Plass - distribusjon
- Markedskommunikasjon
Motivere og utvikle
- Strategisk intern markedsføring
- Taktisk intern markedsføring
Litteraturliste

Utdrag

Gjennom Turistundersøkelsen gjort av Innovasjon Norge i 2016 , kommer det frem at det er mange muligheter for å gi turister, både nasjonalt og internasjonalt, gode aktivitetsmuligheter. Det er derfor bra at Siritun har valgt å satse fullt på dette, ettersom det virker meget lukrativt. Det finnes imidlertidig andre som tilbyr gårdsturisme, så konkurransen er høy. En strategi innenfor markedsinntrenging kan dermed fungere godt, ved at Siritun har mange severdigheter som bygninger, dyr og herlig norsk natur. Siritun har i utgangspunktet mange attraktive aktiviteter for turistene som gjør at de kan få markedsandeler fra konkurrentene.
En annen strategi Siritun kan ta i bruk er å prøve å utvide markedet. Siritun har vært innenfor markedet gårdsdrift i minst 10 år , og jeg kan dermed regne med at de er relativt profilert bedrift på markedet. Denne strategien bruker markedsledere for å holde posisjonen, og dette kan fungere godt avhengig av hvor stor Siritun er. Denne strategien kan også fungere mot sin hensikt, ved at markedslederen kan få enda mer oppmerksomhet og Siritun kan havne i skyggen av den harde konkurransen.
Siritun kan få nye segmenter som de kan benytte seg av, gjennom f. Eks direkte henvendelser via telefon. Å markedsføre seg selv ved hjelp av andre bedrifter er en mulighet, slik at oppmerksomheten blir mer og mer rettet mot Siritun. En annen mulighet er at markedsandelen utvides for å få forbrukeren til å kjøpe mer. Dette kan de gjøre ved f. Eks å ha pakker til kundene slik at forbrukere får en bredere opplevelse ved ett kjøp. Her kan de f. Eks tilby hesteridning samt en turopplevelse i nærmiljøet.

Markedsutvikling
Om bedriften øker omsetningen av tjenester og produkter i nye markeder, vil dette føre til vekst. En måte å gjøre dette på er å finne en målgruppe som er fremmede for produktene. Her er det samtlige veier å gå. Siritun kan bruke distribusjonskanaler for å finne nye målgrupper, som f. Eks internett. Andre måter kan være å inngå et samarbeid med større selskaper slik at en kommer ut i markedet, eller å gå fra å være en nasjonal bedrift til å være en internasjonal bedrift og på denne måten få flere målgrupper verden rundt. Det er derfor viktig at Siritun har en god og oversiktlig hjemmeside, som er på flere språk, spesielt Nederlandsk og Tysk, ettersom det er disse landene som reiser spesielt mye til Norge på ferie . Hjemmesiden bør basere seg på verdiene til Siritun, der de viser fram de spektakulære naturomgivelsene og spiller på kultur, tradisjon og historie.
Det er også viktig at Siritun følger og adopter seg til den teknologiske utviklingen. Det skal ikke være vanskelig for forbrukeren å finne informasjon om gården, og det skal være lettvint for kundene å bestille en ferie til gården. Siritun kan dermed utvikle f. Eks en app som inneholder informasjon om stedet og attraksjonene en finner der, samt booking av opphold. På denne måten... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsstrategi for Siritun gårdsturisme | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.