Markedsøkonomi og miljø | Prøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 6
  • 4
  • 1496
  • PDF

Markedsøkonomi og miljø | Prøve

Svar på prøve til Kapittel 4 "Markedets muligheter og begrensninger" og kapittel 16 "Miljø" i læreboka Pareto1 Samfunnsøkonomi.

Oppgavene besvares grundig og kommer blant annet inn på begrepene likevektspris, omfordeling, blandingsøkonomi og "føre-var-prinsippet"

Lærers kommentar

"Veldig bra 97/100 poeng"

Elevens kommentar

Nesten alt er riktig, brukte flere av svarene her til å besvare spørsmål fra sensor på muntlig eksamen.

Utdrag

1. Markedsøkonomi sammenlignet med planøkonomi er det mest effektive økonomiske systemet rent økonomisk sett. I et land med markedsøkonomi er bedriftene frie til å produsere hva de ønsker og tilby hvor mye ut ifra hvor mye som blir etterspurt. Adam Smith sin usynlige hånd går jo også mye ut på hva som skjer i et land med markedsøkonomi, for når de som tilbyr er ute etter å tjene mest mulig vil hele landets økonomi tjene på det, og vi får en økonomisk vekst. Hovedgrunnen til at markedsøkonomi er mest effektivt satt opp mot planøkonomi er jo at markedet vil alltid gå inn mot et likevekstpunkt og både de som etterspør og de som tilbyr vil til slutt bli fornøyde. I planøkonomi derimot er det ofte det blir produsert enten for mye eller for lite, noe som kan føre til et svartebørs marked, som ikke er gunstig for en økonomisk vekst. Selv om det er mest effektivt med markedsøkonomi vil det heller aldri være ren markedsøkonomi ettersom det er for mange negative eksterne virkninger, og markeder som ikke er spesielt lønnsomme vil bli ignorert... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsøkonomi og miljø | Prøve

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.