Markedsføring og ledelse 2: Analyse af Treningssentre

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 7
 • 1956
 • PDF

Markedsføring og ledelse 2: Analyse af Treningssentre

Denne oppgaven inneholder en analyse av ulike treningssentre med sterkt fokus på Friskis og Svettis, samt oppstarten av Spenst Brygga i Fredrikstad.

Oppgaven inneholder flere fagord og kan være svært nyttig.

Prøveeksamen.

Lærers kommentar

Svært godt besvart. Karakteren 5.

Innhold

I oppgaven ser jeg nærmere på bedriften og deres:
- mål
- visjon
- markedsundersøkelse
- markedskommunikasjon
- etikk

Utdrag

Mål skal først og fremst informere miljøet og personene rundt bedriften, samt skape motivasjon blant medarbeiderne. Ofte skaper mål i bedrifter konkurranseinstinkt, siden det i flere bedrifter er premie om de når målet.

Når man snakker om mål skiller vi mellom kvalitative mål og kvantitative mål. De kvalitative målene er som regel generelle og ikke tallfestet. «Friskis og Svettis skal være et sted for alle hvor hver enkelt sitt behov blir tilfredsstilt» Det er et eksempel på et slikt mål. De kvantitative målene er derimot alltid tallfestet i motsetning til kvalitative mål. Den typen mål er ofte lettere å jobbe mot siden det er tallfestet.

Et målhierarki eller andre typer mål har tre krav. De må/bør være hierarkiske, realistiske og konsistente. Hierarkiske vil si at målene er delt inn i en pyramide og øverst ligger målene som styrer de øvrige mål og planer. Også kalt overordnede mål. De overordnede målene er ofte langsiktige. At målene bør være realistiske er rett og slett det at de er overkommelige. At det er mulig å oppfylle dem. Konsistente vil si at målene ikke skal være motstridende. Som f.eks. at du skal øke salget, men du skal også redusere personellet eller salgsavdelingen.

I målhierarkiet er det som sagt overordnede mål først og deretter kommer mål for... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og ledelse 2: Analyse af Treningssentre

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra, mye nyttig som hjalp i forbredelse til eksamen
 • 27.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven har vært til veldig stor nytte for meg
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 06.09.2015
  veldig bra.............