Markedsføring og ledelse 1 - Notater til alle Kapitler

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 54
 • 19083
 • PDF

Sammendrag: Markedsføring og ledelse 1 - Notater til alle Kapitler

Notater fra cappelens bok i markedsføring og ledelse 1. Notatene oppsummerer samtlige kapitler (1-15) - 54 sider

Markedsføring og Ledelse 1, Cappelen.

Utdrag

Kapittel 1.
Hva er en organisasjon:
En organisasjon er en gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid. Det eksisterer utallige organisasjoner av alle størrelser og på alle mulige områder. Som medlemmer i et samfunn går vi inn og ut av organisasjoner gjennom livet. Det kan være barnehagen, skole, arbeidsplassen og pensjonistforeningen.

Organisasjonenes fellestrekk:

· samordning og arbeidsdeling, dvs. at medlemmene som skal løse oppgaver sammen, må samordneinnsatsen sin og fordele arbeidsoppgaver, slik at alle vet hva de skal gjøre

· mål, som er forskjellige avhengig av type virksomhet
· ledelse, som betyr at noen er ansvarlige for at virksomheten blir drevet i forhold til målet
· samspill med omgivelsene

Kapittel 2:
Hva er markedsføring:

- Markedsføring vil si å planlegge og å gjennomføre aktiviteter som tar sikte på at det oppstår byttehandel som oppfyller bedriftens mål ved å tilfredsstille behov i markedet. De tre begrepene behov, produkter og marked. Markedsførerens oppgave er ikke å skape behov, men å finne ut hvilke behov forbrukeren har. Produkter er både varer og tjenester. Markedet er alle dem som kan tenkes å ha behov for det vi selger. Markedsføreren skal planlegge markedsføringen, fastsette mål for den og utvikle strategier, slik at han når målene. En strategi er eks å konkurrere på pris.
Markedsføring drives av mange:... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og ledelse 1 - Notater til alle Kapitler

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 26.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  fantastisk!!! har tentamen snart og dette blir å hjelpe meg veldig! :D
 • 05.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  kjæmpe bra skrevet, var til stor hjelp både til prøver og tentamen
 • 26.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Jeg syns den var kjempe bra. Den har abosolutt alt den trenger.
 • 31.03.2014
  Manglet en god del, men relativt helt greit skrevet!