Markedsføring og ledelse | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 1974
 • Word2003

Markedsføring og ledelse | Sammendrag

Oppgaven inneholder et kort sammendrag av pensum for markedsføring og ledelse 1, brukt til pugging før muntlig eksamen. Alle kompetansemål er dekket i oppgaven, og de fleste er også utdypet med fakta som er relevant å vite for å dekke kompetansemålet. Notatene er blitt brukt før muntlig eksamen som resulterte i toppkarakter.

Elevens kommentar

Teksten er ikke vurdert av lærer, men brukt som stoff før muntlig eksamen.

Innhold

Organisasjon og marked, en innføring
Organisasjon
Markedsføring
Markeder
Psykologi og kjøpearbeid
Situasjonsanalyse
Markedsinformasjon og markedsundersøkelser
Markedssegmentering og målgruppevalg
Konkurransemidler
- Produkt
- Pris
- Distribusjon
- Markedskommunikasjon
Personlig salg og forhandlinger
Ledelse og organisasjonsstruktur
Organisasjonskultur
Reklame, reklamemateriell og Internett
Spilleregler i markedskommunikasjonen

Utdrag

Sammendrag av pensum for Markedsføring og ledelse 1
Utgangspunktet er læreboken markedsføring og ledelse 1 av Per E. Nørgaard og Bengt E. Olsen, og alle kapitlenes kompetansemål er sammenfattet i sammendraget... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og ledelse | Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 09.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noen skrivefeil. Utenom det var den bra! var mye til hjelp
 • 05.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  herlig freden å flikt