Markedsføring og ledelse - Psykologi og kjøpsatsferd

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 865
  • PDF

Oppgaver fra læreboka, Sammendrag: Markedsføring og ledelse - Psykologi og kjøpsatsferd

Sammendrag og oppgaver fra kapittel 3: Psykologi og kjøpsatsferd i faget Markedsføring og ledelse 1.
Inneholder notater om blant annet Maslows behovspyramide, kjøpsatferd, forbrukere og kjøpsprosessen.

Lærers kommentar

Meget bra

Utdrag

Motivasjon – Drivkrefter bak handlingene
Det fungerer slik at hvis vi er sultene kjøper vi oss en hamburger, er vi tørste kjøper vi en flaske med vann. Du skal da dekke behovene dine etter hvordan du føler deg.
Abraham Maslow – Motivasjon
Maslow mente at vi mennesker er styrt av forskjellige behov avhengig av hvilken situasjon vi er i. Maslow mente at behovene er ordnet hieratisk akkurat som i en pyramide.

Dette handler om hvordan du og jeg som forbrukere:
- Tenker
- Hvilke motiver vi har for å ta beslutninger
- Hvordan vi styres av behov
- Hva som påvirker oss når vi handler
- Hvilke roller vi har i kjøpsprosessen
- Hvordan vi oppfører oss når vi handler... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og ledelse - Psykologi og kjøpsatsferd

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.