Markedsføring og Ledelse - Plan for Egen Bedrift: Just Bit

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 19
  • 3135
  • PDF

Situasjonsanalyse, SWOT-analyse: Markedsføring og Ledelse - Plan for Egen Bedrift: Just Bit

Oppgaven gikk ut på å lage en plan for egen bedrift (Her: "Just Bit" - Bagetter) - Markedsføring og Ledelse 1. Oppgaven inneholder blant annet SWOT-analyse og markedsundersøkelse.

Læringsmål:
• Planlegge oppstart av en bedrift
• Overføre faguttrykk og teori til et praktisk eksempel
• Bruke skriving til å presentere din kompetanse i Markedsføring og ledelse 1

Kompetansemål:
• reflektere over forbrukeren som et individ med behov, personlighet, holdninger og motivasjon
• vurdere ulike konsekvenser sosial og kulturell tilhørighet har for kjøpsatferd
• gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet
• gjøre rede for hva som kjennetegner forbrukermarkedet
• segmentere og foreslå aktuelle målgrupper for en organisasjon
• gi en oversikt over interne og eksterne arbeidsbetingelser og gjøre rede for hvilken betydning de har for en organisasjon
• gjennomføre en situasjonsanalyse
• gjøre rede for ulike former for kvalitative og kvantitative markedsundersøkelser
• produsere enkelt reklamemateriell ved hjelp av digitale verktøy

Lærers kommentar

Jobb mer med markedsundersøkelse, spesielt med spørsmålsformulering. Du kunne ha fått mer ut av undersøkelsen om spørsmålene var mer presise.

Innhold

Markedsføring og ledelse – Just Bit
Swot Analyse
2. A - Logo
2. B – Visittkort og brevhode
3. A, B og C – Markedsundersøkelse
3. D – Analyse av markedsundersøkelsen
4. A) 1. – Konkurrentens reklame
4. A) 2. – Reklame
4. B – Avisannonsen
Oppgave 6.

Utdrag

"Markedsføring og ledelse – Just Bit

1.
Bedriften min skal selge mat og drikkevarer med hovedvekt på Bagetter.
Bedriften min heter Just Bit og ligger på Oslo S, motsatt side av Burger King i Hoved hallen. Målgruppen min vil være de reisende på togstasjonen.

Derfor vil vi prøve å legge mest vekt på både ferdig lagde bagetter for reisende som har dårlig tid kan få med seg uten å vente i lange køer og bagetter som lages ferskt ved bestilling for reisende som har mer tid. For disse vil det også være mulighet for å sitte uten for restauranten.

Inne vil det ikke være sitte plasser ettersom det kan fort bli for fult og trangt. På sitte plassene utenfor har kun kunder ved Just bit lov til å sitte."... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og Ledelse - Plan for Egen Bedrift: Just Bit

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.05.2014
    Svært lite kompetansemål inkludert i teksten, og i følge beskrivelsen gikk jeg utifra at det her skulle være klare trekk på forklaringer, refleksjoner, redegjøringer, vurderinger, segmenteringer, oversikter og gjennomførelser av de ulike kompetansemålene, noe som det ikke var et snutt av. Dette var vel egentlig hele grunnen for å registrere medlemskap, for å laste ned filen også.