Markedsføring og ledelse: Konkurrentanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 25
 • 7487
 • PDF

Situasjonsanalyse: Markedsføring og ledelse: Konkurrentanalyse

En full konkurrentanalyse i faget markedsføring og ledelse, her av bedriften Roma Mineralvannfabrikk. Oppgaven gir en situasjonsanalyse for virksomheten og en konkurrentanalyse for å undersøke konkurrenter på markedet. Videre inneholder den en SWOT-analyse og en plan med mål og strategier for fremtiden.

Lærers kommentar

Meget god analyse, men mangler et faglig språk for toppkarakter

Elevens kommentar

Bedre språk. Med andre ord, mer faglig skrevet.

Innhold

Situasjonsanalyse
1.1 Interne arbeidsbetingelser s. 3
1.2 Eksterne arbeidsbetingelser s. 6
Konkurrentanalyse
2.1 5 krefter som påvirker konkurranseintensiteten s. 8
2.2 Coca-Cola s. 11
2.3 Ringnes s. 15
SWOT-analyse
3.1 Sterke sider s. 19
3.2 Svake sider s.19
3.3 Muligheter s. 20
3.4 Trusler s. 21
Fremtidig plan – mål og strategier s. 23
Litteraturliste s. 25

Utdrag

Situasjonsanalyse
Vi valgte å ta for oss en lokal bedrift, med mange muligheter, og som også har vist stor grad av utvikling de siste årene. En viktig merknad ved denne situasjonsanalysen er at vi har utelatt konkurrenter blant de eksterne arbeidsbetingelsene, fordi vi kommer til å gå dypere inn på dette ved konkurrentanalysen.

Interne arbeidsbetingelser
Ansatte og ledelse
I 1920 grunnla Martin Bergersen Roma Mineralvannfabrikk. Det hele startet i et lite lokale i en kjeller i Lillestrøm. I 1963 overtok Morten Thorenius Bergersen for sin far, og brusfabrikken ble flyttet til nye og større lokaler på Nesa Industriområde. Per dags dato ligger lokalene fortsatt der.

Bedriften er en familiebedrift som er drevet av familien Bergersen. Læren om produksjon av drikkevarer har gått i arv, og noen av de opprinnelige oppskriftene brukes fortsatt. I dag blir fabrikken drevet av 3.-generasjonsinnhaverne Marianne Bergersen og Morten Bergersen jr. Det er de to som har tatt på seg de største rollene i bedriften. Mariannes roller er IT, økonomi, styremedlem, daglig leder, mens Mortens roller er styremedlem, styreleder, produksjon. Katrine Bergersen Klemp er fjerdegenerasjons fabrikkeier og fungerende markedssjef. Denne typen organisering av ledelsen viser at de er sterkt knyttet til familien og dens samhold. Eierskapet er fordelt mellom Morten og Marianne Bergersen med 40 % andel hver og Morten Thorenius Bergersen med 20 % andel.

Økonomi
Roma Mineralvannfabrikk er en liten bedrift sett gjennom en økonoms øyne. Likevel har de... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og ledelse: Konkurrentanalyse

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 20.09.2013
  Veldig bra:)denne hjalp meg kjempe mye til min oppgave i markedsføring og ledelse 2!
 • 25.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget god! Kommer utrolig godt med :-) Anbefaler på det sterkeste.
 • 13.05.2016
  veldig bra:) lærte mye
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa