Markedsføring og ledelse 2: Freia Sjokolade - Tentamen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 2630
 • PDF

Markedsføring og ledelse 2: Freia Sjokolade - Tentamen

Tentamen i markedsføring om Freia.

Innhold

Markedssegmentering s.2
Målgruppevalg s.3
Konkurransemidlet pris s4
Prissettingsmetoden s.5
Prisdifferensiering s.6
Rabat og bonus s.6
Prissetting i produktets livsløp s.7
Distribusjon s.7
Markedskommunikasjon s.7
Reklame (kommunikasjonsmodellen) s.8
Massekommunikasjon s.9
Oppgave 2 s.10
Kilder s.10

Utdrag

Markedssegmentering
Segmenteringskriterier
Får å kunne gjenkjenne grupper av mennesker med samme behov og ønsker, kan vi dele befolkningen inn i forskjellige grupper, som har noe tilfelles. Det kaller vi markedssegmentering. Noen eksempler på det er at bilmarkedet kan deles inn i markedet for familiebil, bybil, sportsbil, lastebiler osv. Hvis vi snakker om segmentering, må vi operere med ulike kriterier for å kunne skille de enkelte segmentene fra hverandre.

Freia tilbyr tjenester som dekker menneskenes behov og ønsker, og derfor går Freia inn på forbrukermarkedet. Innenfor forbrukermarkedet kan vi skille mellom flere kriterier.

Demografiske kriterier gjelder når vi deler folket inn etter hvor gamle de er, hvor de bor, inntekter, sivilstand, kjønn osv. Det finnes flere kategorier innenfor demografiske kriterier, men her så går Freia inn på kjønn/ alder, utdanning/yrke og geografi.

• Mennesker i forskjellige aldersgrupper og med forskjellige kjønn, har alltid forskjellige behov, ønsker og mål. Freia tilbyr sjokolade til alle alder, men mennesker har forskjellige mål, som f. Eks å ha god og stram kropp og god helse. Trening har blitt en viktig del av hverdagene til mennesker mellom 15-30 år nå, så det blir vanskelig med salg av sjokolade for Freia, med tanken på kosthold og trening. Det har blitt laget sjokolader av Freia for de forskjellige aldersgruppene og for de forskjellige kjønnene, men det kommer jeg senere til... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og ledelse 2: Freia Sjokolade - Tentamen

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 26.02.2014
  Den var ok. teksten var veldig muntlig og savnet begreper som kunne hvert relevant inni teksten. Ellers var den ryddig og strukturert
 • 23.04.2014
  god oppgave, mangler litt tyngde for topp karakterer men helt grei besvarelse.
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 10.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fungerende som en mal