Markedsføring Eksamen | Dagligvarebransjen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 17
 • 5424
 • PDF

Situasjonsanalyse: Markedsføring Eksamen | Dagligvarebransjen

Oppgaven besvarer eksamen i Markedsføring og Ledelse 2, fra Juni 2010. Oppgaven går ut på å se nærmere på dagligvarebransjen i Norge og drøfte bransjen ut i fra et etisk og forretningsmessig perspektiv. Videre kommer oppgaven inn på en mulig markedsundersøkelse, arbeid for motivering av medarbeidere og aktuelle ditribusjonsstrategier for bransjen.

Eksamen vår 2010

Lærers kommentar

Oppgave 1
• viser inngående kunnskaper om de etiske utfordringene i en organisasjon
• bruker kunnskapene til vurdering av en aktuell case
• formulerer relevante mål og retningslinjer for samfunnsansvarsarbeidet i en organisasjon

Oppgave 2
• Du viser inngående kunnskaper om markedsundersøkelser og vurderer gjennomføringen av en konkret markedsundersøkelse.
• Du formulerer begrunnede anbefalinger knyttet til aktuelle organisasjoner

Oppgave 3
• du viser inngående kunnskaper om planmessig motivering ved personal- og ledelsesarbeidet i en organisasjon
• bruker kunnskapene til vurdering av en aktuell case der du formulerer begrunnede anbefalinger

Oppgave 4
• du viser inngående kunnskaper om distribusjonsstrategier
• bruker kunnskapene til vurdering av tradisjonsmat der du formulerer begrunnede anbefalinger for deres valg av distribusjonsstrategier.

Elevens kommentar

Forbedring i oppgave 4: i denne deloppgaven vil en innledning som viser hvem du sikter deg inn på gjøre besvarelsen mindre teoretisk (med samme innhold) og mer relevant for dem du gir en anbefaling.

Innhold

Oppgave 1 – Samfunnsansvar
Organisasjonsstyring
Menneskerettigheter
Arbeidsforhold
Miljøet
Hederlig virksomhet
Forbrukerspørsmål
Lokalsamfunnsengasjement og –utvikling

Oppgave 2 - Markedsundersøkelse
Fase 1: Problemfasen
Fase 2: Valg av utforming
Fase 3: Valg av innsamlingsmetode
Fase 4: Bestemme utvalg
Fase 5: Analysere og rapportere

Oppgave 3 - Motivering

Oppgave 4 – Distribusjonsstrategier
Distribusjonsstrategier
Distribusjonsform
Indirekte distribusjon
Multikanalstrategi
Distribusjonsgrad
Selektiv distribusjon
Intensiv distribusjon
Eksklusiv distribusjon
Distribusjonskanal
Markedets ønsker og behov
Bedriftens produkter
Konkurrentenes valg
Distribusjonskostnadene
Distribusjonsledd
Kundeportefølje og profil
Organisasjon og kompetanse
Økonomi
Produktportefølje

Kilder:

Utdrag

Det første punktet vi kommer til er organisasjonsstyring. Organisasjonsstyring handler i teorien veldig enkelt om hvordan du styrer organisasjonen din. I praksis derimot er det ikke så enkelt. Det første vi kan nevne er at for at en bedrift skal kunne jobbe fremover trenger den mål å jobbe etter. Vi ser også at organisasjoner og deres interessenter verden over bli i større grad klar over fordelene og behovet av å opptre samfunnssansvarlig, og mange organisasjoner har stort fokus på hvilken grad deres organisasjon påvirker samfunnet og miljøet.

For dagligvarebransjen er god organisasjonsstyring svært viktig. Når en organisasjon styrer så mange butikker som for eksempel NorgesGruppen, må organisasjonen bli styrt ordentlig... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring Eksamen | Dagligvarebransjen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 09.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske bra! Var mye til hjelp :)
 • 16.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utmerket besvarelse.