Maktfordeling og parlamentarisme | Valget 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Maktfordeling og parlamentarisme | Valget 2013

Oppgave i politikk og menneskerettigheter som ser på det norske stortingsvalget i 2013 og utfallet av dette.

Teksten besvarer følgende oppgave:

Etter stortingsvalget i 2013 ble det dannet en regjering av Høyre og Fremskrittspartiet. Drøft andre mulige regjeringsalternativer etter valget 2013 dersom Høyre og Fremskrittspartiet ikke hadde lyktes med å danne regjering. Legg vekt på konfliktlinjer/grunnleggende skillelinjer når du foreslår alternative regjeringer. (Se lenke nedenfor for Stortingets sammensetning etter valget).

Vurder også hvilken betydning valgresultatet i 2013, og den faktiske regjeringsdannelsen med Høyre og Fremskrittspartiet, har fått for maktfordelingen mellom Storting og regjering sammenliknet med forrige stortingsperiode da vi hadde en flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og SP.

Lærers kommentar

Styrken ved besvarelsen din er at du svarer direkte og konkret på det som oppgaven ber om. Det er god struktur, og du viser god forståelse av hvordan parlamentarisme fungerer

Utdrag

I verdenssamfunnet i dag er det store variasjoner i levekårene. Ifølge CIA world factbook sin liste over BNP per innbygger ligger Norge på fjerde plass med 59 500 US dollar. Det vanligste å snakke om er Nord-sør forholdet som er en betegnelse på forskjellene mellom industrilandene i nord og de fattige utviklingslandene i sør. På bunnen av CIA world factbook sin liste ligger land som befinner seg på den sørlige halvkule. Disse har en BNP per innbygger på 200-1000 USD dollar. I tillegg til dette er det også store individuelle forskjeller innen hvert land. I denne artikkelen skal jeg gå litt dypere inn på hvorfor det er så store forskjeller mellom nord og sør og forklare de store forskjellene mellom fattige og rike både mellom land og innbyrdes i landene... Kjøp tilgang for å lese mer

Maktfordeling og parlamentarisme | Valget 2013

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 07.12.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    Forstår godt hvorfor denne fikk en 6er! Hjalp meg mye, og ga meg bedre forståelse.
  • 24.11.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    ok thank u, it is very good.