Magnetisk felt og kraft | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 5
  • 7
  • 1383
  • PDF

Magnetisk felt og kraft | Rapport

I denne oppgaven finner du en forsøksrapport som handler som magnetisk felt og kraft. Oppgaven besvarer forsøk 6A i læreboken ERGO Fysikk 2 av Petter Callin, og undersøker hvordan den magnetiske kraften virker på en strømleder i et magnetfelt. Rapporten inneholder blant annet en utstyrsliste, beskrivelse av prosedyren, teorigrunnlag og resultat.

Lærers kommentar

Veldig bra, litt for mye tekst. Men ellers ganske grei rapport.

Elevens kommentar

Skrive mer presist

Utdrag

I denne rapporten skal enkelt personer i flere grupper observer hvordan den magnetiske kraften F ⃗ virker på en strømleder i et magnetfelt. Det ble satt opp en hesteskomagnet der nord-polen var rettet oppover og sør-polen nedover. Det ble plassert en lederstykke mellom nord og sør-polene, deretter ble det sendt en strøm I ⃗ gjennom ledningene og lederstykket. Når strømmen går fra deg så vil lederstykket gå innover i hesteskomagneten, men når strømmen gikk den andre veien så gikk lederstykket utover hesteskomagneten. Etter at det ble observert når hesteskomagneten hadde nord-polen øverst, så brukte vi en annen hesteskomagnet der sør-polen var øverst og resultatene som ble observert var motsatt av når nord-polen var øverst. Det blir brukt høyrehåndsregelen i dette eksperimentet siden magnetfeltet, strømmen og kraften var vinkelrett på hverandre.

INTRODUKSJON

I klassen har du sikkert lært at en magnetisk kraft F ⃗_B blir utøvet på en ladd partikkel som beveger seg gjennom en magnetfelt B. Det bør ikke overraske deg en strømførende lederstykke også en kraft når den plasseres i et magnetisk felt, siden strøm er bare en samling av ladde partikler som er i bevegelse. For å demonstrere den magnetiske kraften som virker på en strømførende lederstykke, vil vi henge en metal bit vertikalt mellom en hesteskomagnet, som vist i figur 1a. For forenklingshensyn så er det bare sørlige delen av hesteskomagneten vist. Når strømmen er lik null, vil lederstykket forbli i en vertikal stilling når ingen krefter påvirker den. Imidlertid, når det blir tilsatt strøm i ledningene vil lederstykket skyves mot innover som vist i figur 1b, dersom strømmen går fra deg. Men når strømmen går i motsatt vei så vil den gå mot utover... Kjøp tilgang for å lese mer

Magnetisk felt og kraft | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.