Måle planckkonstanten | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • Godkjent
  • 5
  • 882
  • PDF

Måle planckkonstanten | Rapport

Labrapport i Fysikk 2 med hensikt å studere fotoelektrisk effekt og måle planckkonstanten ved bruk av ulike spenningskilder. I tillegg fokuserer rapporten på hvordan fagstoffet rundt forsøket kommer til nytte i hverdagen.

Innhold

Utstyr
Hensikt
Forhåndsoppgave
Framgangsmåte
Figur
Resultat
Feilkilder
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Hensikten med forsøk 4.201 er å studere fotoelektrisk effekt når vi sender fotoner fra en lyskilde (lysdiode) til en fotocelle, måle planckkonstanten ved bruk av ulike spenningskilder, og få et rasjonelt innblikk i hvordan fagstoffet kommer til nytte i hverdagen vår... Kjøp tilgang for å lese mer

Måle planckkonstanten | Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 05.05.2014
    fin og oversiktelig rapport