Måkestrand AS | Tentamen i markedsføring og ledelse 2 våren 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 6
  • 28
  • 7854
  • PDF

Caserapport: Måkestrand AS | Tentamen i markedsføring og ledelse 2 våren 2016

Dette er en besvarelse på tentamen i Markedsføring og ledelse 2 fra våren 2016. Besvarelsen dreier seg om bedriften Måkestrand AS, og besvarer følgende oppgaver:
1. Ta utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen. Vurder og anbefal en vekststrategi for Måkestrand AS."
2. Anbefal en realistisk kommunikasjonsstrategi for Måkestrand AS med utgangspunkt i markedets, organisasjonens og produktets karakter.
3. Gjør rede for hvilke tiltak Ivar og Camilla kan iverksette for å utvikle personalet som ledd i internmarkedsføringen til Måkestrand AS.
4. Gjør rede for hvilke tiltak Ivar og Camilla kan iverksette for å utvikle personalet som ledd i internmarkedsføringen til Måkestrand AS.

Utdrag

Oppgave 1. Ta utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen. Vurder og anbefal en vekststrategi for Måkestrand AS.
Måkestrand AS blir etablert av Ivar og Kamilla som vil si at bedriften er i en ny fase hvor den starter opp. For at bedriften skal fortsette videre, må de utvikle den slik at den får en vekst. For Måkestrands AS passer da vekst gjennom ekspansjon og tar i utgangspunkt ekspansjonsmatrisen, som er utviklet av amerikaneren Igor Ansoff. Ekspansjonsmatrisen tar for seg 4 ulike valg bedrifter kan ta for å posisjonere seg på markedet, og styrke denne posisjonen. I ekspansjonsmatrisen har vi følgende strategier;
• Markedsinntrengning – samme produkt på samme marked
• Markedsutvikling – samme produkt på nytt marked
• Produktutvikling – nytt produkt på samme marked
• Diversifikasjon – nytt produkt på nytt marked

....

Oppgave 2. Anbefal en realistisk kommunikasjonsstrategi for Måkestrand AS med utgangspunkt i markedets, organisasjonens og produktets karakter.

Kommunikasjonsstrategi er strategier for hvordan markedstilbudet skal gjøre slik at det oppstår en kommunikasjon til målgruppen. Måkestrand AS er en ny bedrift og det er viktig å ha et mål før de går videre med ulike kommunikasjonsstrategier. Målet til Måkestrand AS er å danne seg en posisjon til å starte med. Vi kan anbefale en realistisk kommunikasjonsstrategi for Måkestrand AS med utgangspunkt i markedets, organisasjonens og produktets karakter ved å bruke følgende kommunikasjonsstrategier;
• Valg av budskap – hva skal vi si?
• Formulering av budskapet – Hvordan skal vi si det?
• Valg av kommunikasjonskanal og mediemiks – Hvem skal si det?

...

Oppgave 3. Gjør rede for hvilke tiltak Ivar og Camilla kan iverksette for å utvikle personalet som ledd i internmarkedsføringen til Måkestrand AS.

Intern markedsføring er rettet mot organisasjonens medarbeidere. Det er tiltak som skal gjøre at medarbeiderne får holdninger som er positive og med det gjøre at de kan utføre arbeidet på en bedre måte. For å nevne noen eksempler innenfor det her- opplæring i hvordan arbeidet skal utføres og bli belønnet med den gode innsatsen. Grunnen til at man gjør dette er fordi personalet er veldig viktig og de er avgjørende for bedrifter og organisasjoner, spesielt hvor det kundekontakt ofte slik at kundene får den opplevelsen at medarbeideren er positive og er til hjelp.

...

Oppgave 4. Gjøre rede for hvordan Måkestrand AS kan fremstå som en bærekraftig reiselivsbedrift.

Å fremstå som en bærekraftig reiselivsbedrift og tenke på miljø er å langsiktig perspektiv for markedsføringen. For hver dag blir miljøet mer forurenset, og veldig mange bedrifter og organisasjoner er enige om at man må tenke på behovene til forbrukerne i lengden og ikke ha en kort tankegang ved å tenke kun på den kundeorienterte tankegangen. Hva må til for at en bedrift skal sees på som økonomisk bærekraftig forretningsdrift?... Kjøp tilgang for å lese mer

Måkestrand AS | Tentamen i markedsføring og ledelse 2 våren 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.