Lysets påvirkning på planters vekst | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 4
  • 873
  • PDF

Lysets påvirkning på planters vekst | Rapport

Her har du et forsøk som undersøker hvilken rolle lyset har i planters vekst. Hensikten med dette forsøket var å finne ut hvordan lyset påvirker veksten til planter, nærmere bestemt solsikker. Rapporten inneholder et spireforsøk, og inkluderer blant annet fremgangsmåte, en utstyrsliste og resultater.

Innhold

Introduksjon til emne
Hypotese
Bakgrunn
Oppsett
Utstyr
Metode
Resultat
Konklusjon og feilkilder

Utdrag

Introduksjon til emne
Hensikten med dette forsøket var å finne ut hvordan lyset påvirker veksten til planter. Vi skulle utforme et eget spireforsøk. Vi valgte å undersøke hvordan lyset påvirker veksten til solsikker. Dette studerte vi ved å la noen frø spire i vinduskarmen mens noen var i et helt mørkt rom.

Hypotese
Vi tror at begge frøene vil spire, både frøet i vinduskarmen og frøet i det mørke rommet. Vi tror derimot at skuddet som kommer opp av jorda i det mørke rommet vil være fargeløs.

Bakgrunn
Alle frø kan spire i den første fasen, og grunnen til det er at frøet består av opplagsnæring som inneholder forskjellige næringsstoffer. Denne næringen gjør at frøet kan klare seg uten lys og jord den første tiden. Frøet trenger fortsatt vann for å spire, og planter trenger vann for å vokse.
Den grønne fargen hos planter kommer av klorofyllet i kloroplastene. Når klorofyllet absorberer energi fra sollyset, vil elektronene eksitere til et høyere energinivå. Etter kort tid faller elektronene ned til et lavere energinivå og ved overgangen sendes et foton ut... Kjøp tilgang for å lese mer

Lysets påvirkning på planters vekst | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.