Den Lutherske Kirke - Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 6
 • 4
 • 1265
 • PDF

Den Lutherske Kirke - Artikkel

Artikkel i Religion og Etikk om Den Lutherske Kirke.
Artikkelen tar for seg dette kirkesamfunnet og kommer inn på: Martin Luther og Reformasjonen, kjennetegn ved den lutherske kirke, troslære, organisering, prester, dåp og nattverd, gudstjenesten, kirkerommet - og avslutningsvis en sammenlignning med den romersk-katolske kirken.

Utdrag

Kirkesamfunn – oppgaver og presentasjon
Den lutherske kirken
Organisasjonen den lutherske kirke ble opprettet av den tyske teologen Martin Luther når han ville reformere den katolske kirke i 1517, som han var sterkt i mot. Den baserer seg altså på Luthers tolkning av den katolske kirke.

I dag er organisasjonen den mest dominerende i Norge, og det har den vært siden 1536, når den for første gang ble opprettet som statskirke. I dag er det ca. 70 millioner medlemmer over hele verden (i Norge er 82,7 % av ca. 5 millioner mennesker medlem, det blir oppgitt i prosent fordi det er vanskelig å finne et eksakt tall), størst er kirken i Tyskland, Norden og USA. I tillegg finner man mindre misjonskirker på steder som... Kjøp tilgang for å lese mer

Den Lutherske Kirke - Artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  få kilder, ikke spesielt faglig språk, fin struktur og mye informasjon