Luftforurensning i Tromsø | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Luftforurensning i Tromsø | Rapport

Dette er en rapport til et prosjekt med hensikt å måle og analysere støvmengden over Tromsø ved forskjellige værparametere.

Rapporten inneholder også kode for å få en selvlaget Arduino-enhet til å samle inn forskjellige typer data fra sensorer.

Studienetts kommentar

Rapporten er veldig beskrivende, og er oppbygget slik som en god rapport forventes å være strukturert.

Innhold

Hensikt
Teori
Eksperimentelt
Resultater
Diskusjon
Litteraturliste
Vedlegg

Utdrag

Hensikt:
Hensikten med dette prosjektet var å undersøke luftkvaliteten i Tromsø by, og
sammenligne mengden svevestøv med forskjellige værparametere. Hypotesen for
forsøket, var at flere faktorer satt sammen vil ha en effekt på mengden svevestøv i
luften.

Teori
Det finnes flere typer luftforurensing, hvorhen de to viktigste typene som er relevant
å ta for seg er PM2.5 og PM10. PM er en fellesbetegnelse for alle partikler i luften
som består av en viss størrelse, og er en forkortelse for “particulate matter”. Under
denne betegnelsen går molekyler, bakterier, metallpartikler og generelt alle partikler
som er under 10 mikrometer for PM10, samt under 2.5 mikrometer for PM2.5. Til
sammenligning, så har en rød blodcelle en diameter på 8 mikrometer.

PM2.5 er små partikler som i hovedsak dannes i forbrenningsprosesser. Det som
gjør dem farligere enn motparten, som er PM10, er at de er mindre og lettere. Dette
gir dem egenskapen til å ligge lengre i stille luft før de faller nedover mot underlaget,
samt at de går lengre inn i lungesystemet. Sistnevnte forårsaker også at det kommer
seg lengre inn i kroppen, som igjen fører til større eksponering før de blir skylt ut.
Konsekvensene av PM2.5 eksponering i kroppen gjør at den trygge, årlige,
gjennomsnittlige eksponeringsgrensen er lavere for PM2.5 enn PM10 (Andersen
2017).

Svevestøv kan ha flere helsemessige effekter. PM10 og PM2.5 kan for eksempel
forårsake eller forverre hjerte- og karsykdommer, astma, lungekreft og alzheimers.
Partiklene blir pustet inn og blir tatt opp i luktelappen som sitter i nesen. De minste
partiklene som PM2.5 trenger seg videre til hjernen. I tillegg til dette trenger
partiklene seg inn i luftrøret og videre til lungene. De største over 10μm blir stoppet i
munnhulen og nesen ved at den for eksempel setter seg fast og blir hindret av... Kjøp tilgang for å lese mer

Luftforurensning i Tromsø | Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 16.02.2021
    Skrevet av Elev på Vg1