Lovbrudd og forebygging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 4
  • 1308
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Lovbrudd og forebygging

Oppgave om kriminalitet og lovbrudd i Norge.

Opgpaven tar utgangspunkt i statistikk omkring lovbrudd i Norge og sammenligner mellom kriminalitet i Oslo og Nordland. Deretter drøftes mulige måter å forebygge kriminalitet.

Utdrag

Redegjør for statistikken over anmeldte lovbrudd på side 93 i læreboka og drøft hvordan man kan forebygge at denne type handlinger blir utført!

Å begå en kriminell handling i Norge vil si at du gjør noe som er imot den norske lov, og det samme gjelder om du gjør det i et annet land, bare at du bryter deres lover da. Selv om kriminalitet er noe som vi ikke ønsker, er det noe som alltid kommer til å eksistere. Og uansett hvor mye ressurser man legger i kriminalitet, så vil det aldri ta slutt. Men å forebygge det, det kan man!

Dette diagrammet viser utviklingen av anmeldte lovbrudd fra 1993 – 2013. Det er ikke veldig stor forskjell på antall lovbrudd i 1993 og i 2013. Tallene på statistikken er pr. tusende innbygger, og det startet på rundt 75-76 personer, og har vært helt oppe i ca. 95. Høyest antall anmeldte var fra 2001 – 2003, men i de senere årene har det vært en nedgang, altså en positiv utvikling. I 1993 var det 327 000 anmeldte lovbrudd i hele Norge, og det er en god del mindre enn tallene fra 2000 – da det var 425 000 anmeldte lovbrudd. På sju år hadde vi altså en oppgang på nesten 100 000 lovbrudd, og det er en veldig dårlig utvikling. Heldigvis har utviklingen vært positiv siden den gang, og i 2013 var det 388 500 anmeldte lovbrudd... Kjøp tilgang for å lese mer

Lovbrudd og forebygging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.