Lokalt selvstyre | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt

Lokalt selvstyre | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Høst 2015

Her har du Studienetts besvarelse på en eksamensoppgave i Politikk og menneskerettigheter, og som handler om lokalt selvstyre. I denne besvarelsen drøfter vi hva som fremmer og hva som kan hindre lokalt selvstyre og demokrati i norske kommuner.

Vi starter med å redegjøre for hva et lokalt selvstyre er. Følgende drøfter vi hva som fremmer og hindrer lokalt selvstyre, og avsluttende diskuterer vi kommunereformen. I denne oppgaven diskuterer vi blant annet:
Er kommunereformen bra eller dårlig for lokalt selvstyre?

Utdrag

Oppgaven dreier seg om å drøfte hva som fremmer og hva som kan hindre lokalt selvstyre og et fungerende demokrati i norske kommuner. Innledningsvis vil jeg kort redegjøre for hva det lokale selvstyret er, og si noe om forholdet mellom stat og kommuner. Deretter vil jeg drøfte hva som fremmer og hindrer lokalt selvstyre. Til slutt diskuterer jeg kommunereformen i lys av dette. Er kommunereformen bra eller dårlig for lokalt selvstyre?

Lokalt selvstyre og forhold mellom stat og kommuner

Det politiske systemet i Norge er organisert i tre styringsnivåer. Øverst har vi staten med regjering, storting og statsforvaltningen. I midten har vi 19 fylkeskommuner. Nederst har vi landets 428 kommuner. Fylkeskommunene og kommunene går under fellesbetegnelsen lokale styringsorganer. Det lokale selvstyret ble innført med Formannskapslovene i 1837. Formannskapsmodellen går ut på at befolkningen har rett til et visst lokalt selvstyre, med egne folkevalgte organer.

Det lokale selvstyrets legitimitet hviler på to viktige argumenter. For det første at lokale og regionale folkevalgte organer styrker demokratiet, fordi avstanden mellom velgere og politikere blir mindre. Dermed øker innbyggernes tro på muligheten til å påvirke lokale forhold. For det andre kan et lokalt selvstyre... Kjøp tilgang for å lese mer

Lokalt selvstyre | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Høst 2015

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 19.12.2016
    Denne oppgaven var mye til hjelp. Veldig bra!
  • 01.06.2016
    superduper hjelp til eksamen.