Lokalisering, næringskultur og bosetting | Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 2357
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Lokalisering, næringskultur og bosetting | Oppgaver

Svar på arbeidsoppgaver fra kapittel 8: Lokalisering og kapittel 9: Næringstruktur og bosetting. Oppgavene er fra læreboken Terra nova i faget Geografi.

Innhold

Kapittel 9. Oppgaver side 199. 1-13.
1) Hva slags kart vil du bruke for å studere lokalisering på globalt, nasjonalt og lokalt nivå?
2) Hva er en lokaliseringsfaktor?
3) Hva er råvarer?
4) Hva er forskjellen mellom bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske hensyn?
5) Hva menes med begrepet infrastruktur?
6) Hva menes med råvarelokalisering?
7) Hva er markedslokalisert industri?
8) Hva er arbeidsintensiv industri?
9) Hva er industriell treghet?
10) Hva mener vi når vi sier at politiske beslutninger er en lokaliseringsfaktor?
11) Hva mener vi med kraftkrevende industri?
12) Hva er en hjørnesteinsbedrift?
13) Hva er et ensidig industristed

Oppgaver side 198. 1-5
1) Hva er forskjellen på globalisering og internasjonalisering?
2) Hva mener vi med at vi har fått en ny internasjonal arbeidsdeling?
3) Hva er et flernasjonalt selskap?
4) Hva er globale nettverk?
5) Hvilke land regnes som nyindustrialiserte (NIC-land)? Og hva ligger i utrykket nyindustrialisert?

Oppgaver side 206. 1-3
1) Hva er naturfibre og kunst fibre?
2) Hva er forskjellen mellom tekstilindustri og konfeksjonsindustri?
3) Hva er tekoindustri?

Kapittel 9. Næringsstruktur- og bosetting.
1) Hva menes med næringsstruktur? Og hvordan har den forandret seg de siste 50-60 årene?
2) Hva er forskjellen på konsumenttjenester og produsenttjenester?
3) Hva er forskjellen på privat og offentlig service?
4) Hva menes med selvbetjeningssamfunnet?

Oppgaver side 220. 1-4
1) Hva slags industri har vi i Norge i dag?
2) Hva menes med begrepene lokal og regional konsentrasjon?
3) Hva menes med begrepene urbanisering og sentralisering?
4) Hva er distrikts poltikk?

Utdrag

Om en skal studere lokalisering på globalt nivå, lønner det seg å bruke et verdenskart. en vanlig problemstilling for å studere lokalisering på et globalt nivå, er å finne ut i hvilke eller hvilket land en bestemt type industri befinner seg i. Et verdenskart vil gi oss oversikt over hele verden, og viser ofte til for eksempel produksjon av hvete og mais på verdensbasis.

Når en skal studere lokalisering på nasjonalt nivå, for eksempel for å finne ut hvor fabrikker og annen virksomhet er lokalisert innad i et land. Vil det lønne seg å ta i bruk et kart som kun omfatter det bestemte landet... Kjøp tilgang for å lese mer

Lokalisering, næringskultur og bosetting | Oppgaver

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 18.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utfyllende svar og akkurat det jeg trengte for å forstå kapitlene!