Normer og verdier i norrøn tid og renessansen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Norsk
 • 6
 • 4
 • 1736
 • PDF

Artikkel: Normer og verdier i norrøn tid og renessansen

Artikkel som belyser hvordan normer og verdier har blitt gjenspeilt gjennom litterære tekster på norrøn tid og i renessansen. Artikkelen tar utgangspunkt i de tre verkene "Sagaen om Gunnlaug Ormstunge", "Den guddommelige komedie" av Dante Alighieri og "Romeo og Julie" av William Shakespeare som eksempler på tidsperiodene og hvordan verdier og normer vises gjennom disse.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Dyptpløyende og grundig. Kunnskapsrikt. Velformulert og velstrukturert både i setningsbygging og komposisjon.

Utdrag

Det at litterære tekster preges av de respektive tidsepoker de er skrevet i, er noe jeg må si meg helt enig i. Både normer og verdier gjenspeiles klart i et stort antall tekster som jeg har lest. Noen normene og verdiene har endret seg, noen har forsvunnet, og andre har holdt seg helt fram til nåtiden. Jeg skal prøve å forklare noen av mine synspunkter på hvorfor dette har skjedd, og fortsatt skjer. Jeg skal ta for meg noen tekster som er skrevet i forskjellige tidsepoker, og forsøke å sammenlikne noen av de forskjellige aspektene innenfor disse tekstene.

Islendingsagaen “Gunnlaug Ormstunge” mener jeg indirekte beskriver norrøne samfunnet på en ypperlig måte, til tross for at det er en saga.

Først av alt er det jeg regner som protagonisten, Gunnlaug, beskrevet slik mannsidealet gjerne var på den tida. Han er stor og sterk, heldig med utseendet, og dessuten flink til å “kvade”.

Videre kommer klart fram at ætten spilte en svært stor rolle. Gunnlaug, for eksempel, er del av en respektert ætt, noe som gjør det lettere for ham å få kontakt med innflytelsesrike mennesker i utlandet. At han er del av ætten gjør dog også at det er visse forventninger til ...

---

Den gradvise kristningen av Norge på 1000-tallet markerte starten på den kristne middelalderen i Norge. Kristningen av Norge førte til at noen normer og verdier endret seg drastisk, mens andre forble slik de var. Noe som forble sentralt, men i en annen form, var religion. Den norrøne religion ble erstattet av kristendommen som bragte med seg nye regler, verdier og normer.

Et eksempel på en tradisjon som ble endret etter kristendommens inntog i Norge, var brutaliteten som gjerne ble brukt under den norrøne tidsperiode. Holmgang ble forbudt, og blodhevn ble ikke tatt i bruk i like stor grad. Det var ikke lenger “stridfalne vikinger” som kom til paradis, men syndfrie kristne. At vold var en synd fungerer som en tydelig forklaring for hvorfor brutalitet ikke lenger skulle være like typisk for allmenheten.

Under den kristne middelalderen, like før renessansen, ble teksten “Den guddommelige... Kjøp tilgang for å lese mer

Normer og verdier i norrøn tid og renessansen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 28.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  fgbhnjmk,iloø.pæ-øo.li,kumjynhtbgrvfecdrtyuiujyht
 • 24.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra om normer og verdier i en epoke