Ligger ondskap i menneskets natur? | Filosofisk samtale

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie og filosofi 1
  • 5
  • 4
  • 739
  • PDF

Ligger ondskap i menneskets natur? | Filosofisk samtale

Her du en oppgave i Historie og filosofi 1 utformet som en filosofisk samtale mellom to personer. Temaet som tas opp i samtalen er ondskap, og spørsmålet som diskuteres lyder som følger: "Ligger ondskap i menneskets natur?" Oppgaven kan brukes som inspirasjon til å skrive en filosofisk samtale eller til å diskutere filosofiske spørsmål.

Utdrag

Påstand: Mennesket er ondt
Spørsmål: Ligger ondskap i menneskets natur?
Premiss: Menneskets natur er uforanderlig // Egoisme er en del av ondskap.

Det filosofiske spørsmålet i denne teksten vil bli om ondskap ligger i menneskets natur.

Premissene som settes er at mennesker natur er uforanderlig, og at egoisme er underordnet ondskap.

En eldre mann, med navn Nikolaos, har levd et tøft liv. Han diskuterer med en ung kvinne fra gode kår, kalt Aikaterina, om mennesket er ondt.

Nikolaos: Min kjære unge Aikaterina, hvordan kan du ha en så sterk tro på menneskers godhet? I løpet av mine mange år på denne jord har jeg lært at den bitre sannhet er at godhet er en illusjon. Egoisme og ondskap ligger i vår natur.
Aikaterina: Hvordan kan du si noe sånt, Nikolaos? Har du mistet all tro på mennesket? Jeg har gjennom mitt liv møtt flere personer, både kvinner og menn, som har vist sin godhet ovenfor meg.
Nikolaos: Og hvordan kan du vite at de ikke gjør det gjennom egoisme? Du er en pen ung kvinne, Aikaterina, fra gode kår, du har ennå ikke opplevd livets råskap... Kjøp tilgang for å lese mer

Ligger ondskap i menneskets natur? | Filosofisk samtale

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.