Levestandard og livskvalitet i Norge | Diskusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 1136
  • PDF

Levestandard og livskvalitet i Norge | Diskusjon

Diskusjon om levestandard og livskvalitet i Norge, men fokus på at levestandarden i Norge har økt de siste årene. Oppgaven drøfter følgende problemer: Ungdommer i landet mener at deres helse er dårligere enn i andre land, hvorfor det? Fører økt levestandard til økt livskvalitet? Eller kan livskvalitet også handle om andre ting enn det materielle? Har vi det bedre med oss selv?

Innhold

- Levestandard og livskvalitet
- Kilder

Utdrag

I følge læreboken «Fokus Samfunnsfag» (2009) er levestandard i et land den samlede nytten vi har av de varene og tjenestene vi forbruker. Livskvalitet har derimot helt andre kjennetegn. Det er et begrep som prøver å fange opp hvordan folk faktisk har det. Levestander henger sammen med BNP (bruttonasjonalprodukt), og er ofte delt på innbyggerne. Bruttonasjonalproduktet er blitt mer enn tredoblet fra 1970 til 2008. I tillegg har vi hatt reallønnsvekst, noe som innebærer at et... Kjøp tilgang for å lese mer

Levestandard og livskvalitet i Norge | Diskusjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.