Lederroller | Psykologi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 6
  • 7
  • 2697
  • PDF

Lederroller | Psykologi 2

Dette er et oppgavesett i Psykologi 2, og svarer på følgende spørsmål:

Skriv en tekst der du drøfter
- hva som påvirker og former en lederrolle - hvordan og hvorfor ulik lederstil kan få betydning for gruppemedlemmenes psykiske helse.
Bruk relevante psykologiske begreper, modeller og/eller teorier i besvarelsen.


Hvordan oppgaven besvares:
Drøfte hva som former og påvirker en lederrolle, og på hvilken måte lederstilen kan ha en innvirkning på den psykiske syken til gruppemedlemmene. For å oppnå dette vil vi først definere hva en lederrolle er. Etter dette vil vi gjøre rede for en rekke ledelsesstiler, transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og situasjonsbestemt ledelse, samtidig som vi vil vise hvordan lederrollen kan bli påvirket av lederens attributter, oppgaven til den formelle gruppen og kompetansen til den formelle gruppen. Deretter vil etableres begrepet "helse", for så videre å bruke relevante teorier om stress, opplevelse av mestring, selvbildet og kognitiv dissonans for å forklare hvordan en leder kan direkte påvirke gruppemedlemmenes psykiske helse.

Lærers kommentar

Dette er en krevende oppgave som mange brant seg på til eksamen det året fordi de ikke svarte på oppgaven slik de skulle, de skriv om ledelse og stiler og forsøk og LLW, men det ble ikke skikkelig svar. Det straffes man hardt på ved en eksamen.
Det gjør ikke du her. Tvert i mot. Du skriver svært godt, har alt av teori og fag på plass og viser stor grad av selvstendighet.

Utdrag

I den moderne verden er yrket og arbeidsplassen vår svært viktige for oss. Mange av oss tilbringer 1/3 av døgnet sitt på jobb, og som et resultat er det tett knyttet opp til essensielle ting som vår identitet og vår psykiske helse. En vanlig ting å finne på arbeidsplassen, er en formell gruppe styrt av en sjef som inntar en lederrolle. I den anledning skal vi drøfte hva som former og påvirker en lederrolle, og på hvilken måte lederstilen kan ha en innvirkning på den psykiske syken til gruppemedlemmene. For å oppnå dette vil vi først definere hva en lederrolle er. Etter dette vil vi gjøre rede for en rekke ledelsesstiler, transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og situasjonsbestemt ledelse, samtidig som vi vil vise hvordan lederrollen kan bli påvirket av lederens attributter, oppgaven til den formelle gruppen og kompetansen til den formelle gruppen. Deretter vil jeg først etablere hva helse er, for så videre å bruke relevante teorier om stress, opplevelse av mestring, selvbildet og kognitiv dissonans for å forklare hvordan en leder kan direkte påvirke gruppemedlemmenes psykiske helse. Jeg har valgt å løse oppgaven slik fordi jeg mener de teoriene jeg har valgt gir et presist svar, samtidig som ingenting blir overflødig.

Det er hensiktsmessig å starte med å etablere hva legger i ordet lederrolle. Sett fra et psykososialt faglig perspektiv vil dette være summen av normer og forventinger vi knytter til det å være leder. For å finne ut av hva dette er, er det vanlig å ta utgangspunkt i ledelsesprosessen: planlegging, organisering, veiledning og vurdering. Dette er ansvaret til lederen. Det som kjennetegner lederen vil være lederens måte å gjennomføre ledelsesprosessen på, samt hvordan personen motiverer, kommuniserer med og utøver innflytelse på andre. Lederrollen er en rolle det er vanlig å fylle med sin personlige stil, og ulike stiler og ikke minst hva som påvirker disse stilene, skal vi se på nå. Vi starter med transformasjonsledelse.

Transformasjonsledelse blir først nevnt i en biografi om Franklin Roosevelt av Burnes. Her nevnes transformasjonsledelse som hvordan Roosevelt endret demokratene, i den grad at han endret gruppens innstilling til arbeidet. Det går også derfor under det vi kaller endringsledelse, og Bernhard Bass bygget senere videre på teorien. Lederstilen er karismatisk, hvor lederen fungerer som... Kjøp tilgang for å lese mer

Lederroller | Psykologi 2

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 19.10.2022
    Skrevet av Student på 4. år

Brukere som har lastet ned Lederroller | Psykologi 2, har også lastet ned