Ledelse og gruppedynamikk | Fordypningsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 10
  • 2336
  • PDF

Ledelse og gruppedynamikk | Fordypningsoppgave

Dette er en fordypningsoppgave om ledelse og sosial kompetanse innen sosialpsykologi. Oppgaven ser nærmere på hvordan gruppedynamikk og oppgaveløsning kan endres, hvis den sosiale kompetansen hos lederen i en gruppe forandres. Casen er en formell gruppe i en jobbsammenheng, hvor en av deltakerne har et overordnet ansvar for de andre gruppemedlemmene. Oppgaven inkluderer dessuten en lengre kommentar fra læreren.

Innhold

1.0 Innholdsfortegnelse 1
1.1 Problemstilling og oppgave 2
1.2 Om gruppen 2
2.0 Hva er ledelse? 2
2.1 Gruppene og IPO-modellen 3
2.2 Gruppen og situasjonsbestemt ledelsesteori 5
3.0 Konklusjon 6
4.0 Kildereferat 7
4.1 Tabellreferat 7

Utdrag

1.1 Problemstilling og oppgave
Oppgaven skal ta for seg utfallet av gruppedynamikk og oppgaveløsning om forskjellige variabler endres ved sosial kompetanse hos lederen av gruppen. Endrer ledersituasjonen vil det naturligvis endre gruppedynamikken enten til det verre eller det bedre. Oppgaven tar utgangspunkt i en formell gruppe i en jobbsammenheng hvor en av deltakerne har et overordnet ansvar for de andre gruppe medlemmene.

Teorier vil bli hentet i hovedsak fra Psykologi 2: Mennesket i grupper og samfunn. Sentrale teorier vil være situasjonsbestemt ledelsesteori til Hersey og Blanchard (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 169) og en leders personlighetstrekk i form av sosial kompetanse (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 85) samt gruppedynamikk (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 112-114). Det vil derfor være viktig å se på de fem grunnområdene i sosial kompetanse for å forstå lederens mulige valg av situasjonsbestemt ledelsesstil.

Selvfølgelig er det viktig å ta stilling til at oppgaven og teamene den belyser er fiktive og vil derfor ikke kunne gi et helt korrekt utfall av hvordan dette ville sett ut i praksis.

1.2 Om gruppen
Team A har 5 deltakere og lederen. Lederen er preget av lek, glede og humor og selvhevdelse. (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 85). Deltakerne av gruppen er noe utdannet til å utføre arbeidet og har en viss, men tilstrekkelig kunnskap for å utføre oppgaven, men med bruk av veiledning. Legitimiteten til lederen ligger i lederrollen på arbeidsplassen.

2.0 Hva er ledelse?
En av flere definisjoner av ledelse er at ledelse er å få til en samhandling med andre individer i en gruppe for å nå et overordrett felles mål. Ledelse er viktig og svært relevant i dagens samfunn og derfor er organisasjonspsykologi forsket mye på. Ledelse har i til vanlig fire funksjoner: planlegging, organisering, veiledning og til slutt vurdering (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 158). I flere jobb sammenhenger vil dette se ut som en sirkel og begynne på planlegging igjen etter vurderingen for å nå neste mål enda mer effektivt enn det forje. Oppgaven går ut ifra at lederen av gruppen er sjef, sjefen skal kunne veilede medarbeiderne på en mest mulig effektiv måte og velge en lederstil som er tilpasset miljøet og medarbeiderne rundt. Det er ofte egenskaper en leder blir assosiert med, disse er alminnelig høy intelligens, utadvendthet, verbal dyktighet, handlekraft og kreativitet (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 161). For team A vil dette si at deres leder som er preget av lek, glede og humor og selvhevdelse trolig vil være en utadvendt og kreativ person som kanskje ofte vil ha en autorativ rolle på grunn av selvhevdelsen og ønsket om å markere seg sosialt ved å utrykke egne meninger i uformelle grupper (Gjøsund og Huseby, 2011 side 102 og 85). Sjef i team A vil ha det som vane å kunne uttrykke egne meninger og si ifra på bakgrunn av kriteriene for selvhevdelse. (Gjøsund og Husebye, 2011. Side 85).

Hvordan dette preger hans rolle som formell leder er derimot ikke like relevant fordi han allerede har fått tildelt lederrollen av en utenforstående.

2.1 Gruppene og IPO-modellen
Gruppedynamikken dreier seg om samspill mellom deltakerne i en gruppe. Hvordan kommunikasjonen, ledelsen og påvirkning av gruppemedlemmene utvikler over tid med konflikt, konfliktløsning og dens behov for justering i gruppens arbeid (Gjøsund og Husebye, 2011. Side 114). Når vi snakker om grupper, spesielt i formelle grupper vil IPO-modellen som vist over i tabell 1 (Gjøsund og Husebye, 2011. Side 114) være viktig. Vi skal se nærmere på denne under... Kjøp tilgang for å lese mer

Ledelse og gruppedynamikk | Fordypningsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.