Ledelse og konflikt | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 6
  • 1902
  • PDF

Ledelse og konflikt | Essay

Essay i psykologi 2 om ledelse og konflikter. Essayet utdyper hva ledelse er, ulike typer lederstiler, mellommenneskelige konflikter, konflikthåndtering og en kort kildeliste.

Lærers kommentar

Meget bra oppgave, du utfyller kravene på en fin og ryddig måte.

Elevens kommentar

Mangler noen eksempler.

Utdrag

Det finnes mange ulike lederstiler og man vil få ulike resultater i de gruppene man leder med forskjellige lederstiler. Lewins ledelsesteori deles i tre ulike stiler, den autoritære lederen, den demokratiske og la-skure-lederen. Alle de tre lederstilene har ulike positive og negative sider. På slutten av 1930-tallet gjennomførte de amerikanske sosialpsykologene Lewin, Lippitt og Witt en undersøkelse på 11 år gamle gutter som var med i en fritidsklubb, og her skulle de bygge modellfly. De ble delt inn i tre ulike grupper, men alder, intelligens og sosial status var ikke av betydning. Hver gruppe skulle ha en voksen som ledet gruppen og disse voksne ble gitt ulike instrukser som de skulle følge... Kjøp tilgang for å lese mer

Ledelse og konflikt | Essay

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.