Langtidsplan | Øvinelære i trompet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg3
  • Instrument, kor, samspill 2
  • 6
  • 3
  • 922
  • PDF

Periodeplan: Langtidsplan | Øvinelære i trompet

Oppgaven inneholder en langtidsplan på hvordan man kan øve på hovedinstrumentet (som i dette tilfellet var trompet) fra skolestart og fram mot jul.

Lærers kommentar

"Du har god oversikt over dine sterke og svakere sider og hvordan du må øve for å nå dine mål."

Elevens kommentar

Det er veldig en reflektert og detaljert øvingsplan, og jeg bruker "SMART"-metoden effektivt.

Utdrag

Når man skal øve på en trompet bør man kanskje forstå litt hvordan lyden skapes i trompeten. De to viktigste byggesteinene her er vibrasjon og luft, og dette er så enkelt at det blir komplisert: Når vi skal spille en viss tone, har vi ingen måte å visualisere denne tonen på som det en pianist eller en fiolinist har. Om en pianist vil spille en Eb, så vet han hvor den er, han trykker ned tangenten, og så kommer tonen. På trompet har man ikke den muligheten. Selvfølgelig kan vi trene opp treffsikkerheten og visualiseringen til kroppen vår slik at det blir enklere å treffe de fleste toner. Som sagt har vi trompetister to grunnmaterialer, og det er vibrasjonen i leppene, og lufttrykk fra lungene. Når noe går galt, er det ofte at balansen mellom vibrasjon og luft er satt ut av spill.

Når man starter med å øve må man varme opp, og oppvarming på trompet er ment for å oppnå denne balansen. Om man ikke varmer opp riktig, og bare går helt løs, da har man ødelagt resten av dagen eller de neste to dagene. Leppa er stiv på starten av dagen, og etter du har varmet opp, blir leppa mykere. Det gjelder at ørene er med fra begynnelsen av, kanskje minst like viktig som andre kroppsdeler... Kjøp tilgang for å lese mer

Langtidsplan | Øvinelære i trompet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.