Landskapets verdier og landbruksmeldingen i 2016 | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 2
  • 767
  • PDF

Landskapets verdier og landbruksmeldingen i 2016 | Temaoppgave

Her finner du en temaoppgave som handler om landskap og dets verdier. Oppgaven inneholder fakta om verdier, naturvitenskap, dyrkning og informasjoner om hvorfor landbruksmeldingen i 2016 har skapt debatt.
Landbruksmeldingen går ut på at regjeringen har som mål å få styrket konkurransekraften og effektiviteten på alle ledd, slik at verdikjeden blir mindre politisk styrt og mer markedrettet.

Utdrag

Landskap i denne sammenhengen omfatter både natur- og kulturlandskapet. Ofte forbinder vi landskap med noe som er estetisk vakkert. Naturen er med på å forandre landskapet med ytre krefter som f.eks. forvitring, breer og elver. I denne teksten blir naturlandskap og forskjellige kulturlandskap, estetiske og økonomiske verdier i landskap, arealbrukskonflikter og årets landbruksmelding forklart.

For bønder så er jordbrukslandskapet et produksjonslandskap, fordi det er der bonden produserer et produkt, mens for turisten så er det gode opplevelser, derfor kan verdier i landskapet bli beskrevet subjektivt. Landskapet representerer ulike verdier for folk, og kan deles inn i økonomiske verdier og i ikke- økonomiske/estetiske verdier. Et landskap med økonomisk verdi kan være et sted hvor det kryr av turister. Ikke-økonomisk verdi er noe som ikke måles i kroner eller øre. Dette kan være f.eks. en tur i marka eller skogen, altså bruks og opplevelsesverdier. Disse verdiene kan fort føre til arealbrukskonflikter, og det fordi det er mange som går imot hverandre. Noen vil ha urørt natur mens andre vil at det skal bygges vei- og boliger der f.eks. skogen ligger ved å hogge ned alle trær og sånn. Hjort som beiter på gjødsla til bønder er også et godt eksempel. Bonden ønsker høyest mulig avling mens... Kjøp tilgang for å lese mer

Landskapets verdier og landbruksmeldingen i 2016 | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Landskapets verdier og landbruksmeldingen i 2016 | Temaoppgave, har også lastet ned