Landnåmstiden på Island | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 9
  • 1952
  • PDF

Landnåmstiden på Island | Artikkel

Dette er en artikkel som handler om Landnåmstiden på Island. I artikkelen ses det på tiden fra de første bosetningene på Island og frem til dannelsen av det første demokratiet i verden. Fra de første vikingene ankom Island til Alltinget ble opprettet og det siviliserte samfunn med regler begynte å vokse frem.

Oppgavens problemstilling lyder som følgende: ”Hvordan ble Island befolket og hvordan var livet på øya den første tiden?”

Innhold

Innledning 3
Kildevurdering 3
Island i dag 4
Første bosetningene 5
Ravn-floke 6
Ingolf Arnarson 6
Livet på øya 7
Opprettelsen av alltinget 7
Høyesterett 8
Konklusjon 8
Kilder 9

Utdrag

1 Innledning

Island er et land preget av en interessant historie. Historien er kort, fra Landnåmstiden rundt år 800 og frem til i dag. I denne artikkelen skal jeg se tiden fra de første bosetningene på Island og frem til dannelsen av det første demokratiet i verden. Fra de første vikingene ankom Island til Alltinget ble opprettet og det siviliserte samfunn med regler begynte å vokse frem.

Problemstillingen min er: ”hvordan ble Island befolket og hvordan var livet på øya den første tiden”.

Metoden jeg har brukt for å finne stoff til denne artikkelen er å lese artikler på nettet. I tillegg har jeg vært på Landnåms senteret og nasjonalmuseet på Island. Der tok jeg notater og samlet informasjon som var relevant for temaet mitt. På Landnåms senteret fikk vi også en omvisning på museet som handlet om de første bosetningene.
(141 ord)

2 Kildevurdering

Kildene jeg har brukt er hentet fra internett og fra diverse museer på Island. På museene har vi fått omvisninger og utforsket på egenhånd. Jeg fikk også bekreftet at mye av faktaene mine var korrekte da jeg sjekket det opp mot stoffet jeg fant på museene. Av kildene på internett har jeg brukt både Wikipedia og Store Norske Leksikon. Jeg er klar over at Wikipedia ikke anses å være en ”sikker” kilde i slike sammenhenger, som et resultat av at alle kan fritt skrive artikler uten noen formell kontroll av stoffet. Med dette i bakholdet har jeg sjekket fakta på Wikipedia opp mot det jeg fant på Store Norske Leksikon. Store Norske Leksikon anser jeg som, en sikker kilde, med artikler skrevet av folk med dokumentert kunnskap om emne... Kjøp tilgang for å lese mer

Landnåmstiden på Island | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.