Laks - habitat, nisjer, atferd og orientering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 5
  • 5
  • 875
  • PDF

Laks - habitat, nisjer, atferd og orientering

Dette er en oppgave i Biologi 1 omhandlende laks. I oppgaven besvares følgende kompetansemål:

- forklare hvordan en art blir definert, og hvordan det biologiske mangfoldet blir organisert i taksonomiske systemer
- forklare hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i nisjer og habitater i økosystemene
- gi eksempler på hvordan atferd som kommer av evolusjon, er en del av tilpasningene til omgivelsene

Lærers kommentar

Har med kompetansemål, har med ulike artsbegrep og systematikken til laks -arten er (Salom salar), de finnes lenger nord en Habitatet du nevner (Wikipedia) - noen av de viktigste lakseelevene er i Finnmark i NordNorge. Laksen gyter i oktober, og fosteret trenger vinteren for å bruke opp eggeplommen. Flott forståelse av utvelgelsen av de sterkeste som overvinner og kommer tilbake. Har kilder.

Utdrag

Ørret og laks er veldig nær slektninger, slik at de kan pare seg og få avkom. Men vi kan skille de to artene fra de synlige karaktertrekk. Laks har en slank kroppsform mens ørret har en runde kroppsform. Vi ser forskjellen også på fiskehalene, laks har en V-form på fiskehalen mens sjø-ørret har bare en rett linje i bakkanten.

Laks er en av de verdifulle fiskene som finnes i Norge. Det er både næringsrik og populær i luksus restaurants menyliste i verden. Etterspørsel er stor i internasjonalt marked. Laks er en ferskvanns fisk som vandre ut til sjøene for å beite, og kommer tilbake til den samme elva den ble født når de er kjønnsmoden. I denne artikkel skal jeg presentere om habitatet, nisjen, atferden og orienteringen til norske lakser.

Laksen hører hjemme i det nordlige Atlanterhav; den gyter i elver, på kontinentet fra Portugal til og med elven Petsjora vest for Ural; dessuten i elver i Storbritannia, Irland, Island, i en elv ved Godthåb på Grønland og i nordamerikanske elver fra New York til Labrador. Det er et stort områder der laks kan finne ressurser, det tyder også at lakser tilpasser seg lettere i ulike miljøtyper og de har bred økologisk nisje. Laks er generalister. Ulike områder har ulike nisje, hvis ulike populasjonene av samme art tilpasser seg til forskjellig nisje og områder, danner det kanskje begynnelsen av en ny art. Nisjetilpassning kan være sentral drivkraft for det biologiske mangfoldet... Kjøp tilgang for å lese mer

Laks - habitat, nisjer, atferd og orientering

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Laks - habitat, nisjer, atferd og orientering, har også lastet ned