Hva er læring og hvilke faktorer påvirker læring? | Eksamensoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 1
 • 5
 • 5
 • 1731
 • PDF

Hva er læring og hvilke faktorer påvirker læring? | Eksamensoppgave

Eksamensoppgave om ulike læringsteorier; Hva er læring? Gjør greie for ulike læringsteorier og hva som påvirker læring?

Les gjennom en eksamensbesvarelse og få en rask repetisjon om læring og relaterte tema. Bruk oppgaven som et sammendrag og inspirasjon til hvordan du kan besvare en eksamen i psykologi 1.

Lærers kommentar

God bruk av begreper og teorier, gå litt dypere inn på de ulike psykologene og hva deres tanker om teoriene var.

Elevens kommentar

Godt med faglige begreper og teorier, men gå litt mer i dybden.

Innhold

Innledning
Fakta om læring
Assosiative og kognitive teorier om læring
Operant betinging
Kognitiv læring
Implisitt og eksplisitt læring
Motivasjon
Arv og miljø
Intelligens
- Arvelige faktorer og miljø
Hukommelse
Hippocampus
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Det finnes ulike måter å definere læring på og definisjonen har endret seg gjennom tidene. I et tradisjonelt atferdsperspektiv skjer læring ved at en person gjør noe observerbart som han ikke kunne før læringen tok sted. Det har da skjedd en endring i personens atferd. En atferdsorientert definisjon av læring er altså at “Læring er en relativt varig forandring i atferd eller i mulig atferd som er et resultat av erfaringer”... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er læring og hvilke faktorer påvirker læring? | Eksamensoppgave

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 26.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tusen takk for god hjelp, akkurat det jeg trengte!
 • 20.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Relevant til en oppgave jeg holder på med :)
 • 08.10.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempebra, men kunne ha skreve noe om psykologene
 • 23.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  bra stil. kom til hjelpe og ga mye inspirasjon :)