Labrapport: Akselerasjon for Vogn på skråplan - Fysikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • 5
  • 4
  • 817
  • PDF

Labrapport: Akselerasjon for Vogn på skråplan - Fysikk

Rapport fra forsøk om Akselerasjon for Vogn på skråplan i Fysikk 1.

I dette forsøket skal vi beskrive akselerasjonen til en vogn har under bevegelse på skråplan. Dette skal vi gjøre ved hjelp av en posisjonssensor som står plassert på toppen av skråplanet.

Lærers kommentar

Karakter: 5+

Innhold

Innledning
Teori
Hypotese
Framgangsmåte
Resultat
Drøfting
Konklusjon

Utdrag

"Framgangsmåte:
Først satte vi opp utstyret tilnærmet lik som på figuren, med skråplanet over noen bøker. Vi koblet posisjonssensoren til dataloggeren, som vi igjen koblet til pc’en. Vi monterte en posisjonssensor på toppen av skråplanet, før vi øvde oss på å gi vogna fart oppover langs skråplanet, akkurat slik at vogna ikke kom helt oppi sensoren, grunnet at sensoren ikke måler om vogna kommer for nært.

Derfra logget vi denne bevegelsen gjennom DataStudio på pc’en. Vi stoppet loggingen når vogna var kommet helt ned igjen. På DataStudio fikk vi da opp informasjon om vognas posisjon gjennom bevegelsen (i forhold til sensoren) gjennom en posisjonsgraf. Ved hjelp av disse dataene beregnet sensoren også fart og akselerasjon for vogna. Fart får den ved å derivere posisjon, og ved å derivere fart får den beregnet akselerasjon. I løpet av denne ene målingen fikk vi da altså vognas posisjon (m), vognas fart (m/s) og vognas akselerasjon (i m/s2)."... Kjøp tilgang for å lese mer

Labrapport: Akselerasjon for Vogn på skråplan - Fysikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.